7 tips för dig som vill expandera dina telemarketingkampanjer till nya länder

Christine Källström •

tm-new-countries

Om du funderar på att expandera er B2B-verksamhet till ett nytt land finns det mycket att fundera på. Men bli inte stressad! I denna blogg delar vi med oss av våra bästa tips kring vad du behöver känna till när ni gör telemarketingkampanjer i ett nytt land. Med mer än 20 års erfarenhet kring att hjälpa IT företag att generera leads i flera länder hoppas och tror vi att våra insikter kommer till god användning för er!  

Om ni planerar att expandera till Danmark, Norge eller Nederländerna får du några exklusiva insidertips från våra lokala konsulter i slutet av denna blogg.

 1. Använd lokala konsulter som talar modersmålet
  Detta är den viktigaste faktorn när det kommer till att expandera telemarketingkampanjer till ett nytt land. Konsulter som talar det lokala språket ger en naturlig ingång till marknaden tack vare deras djupa förståelse för kulturen, oskrivna regler och uppförandekoder. Dessa faktorer ger ert företag ett stort försprång!


  Konsulter som har det lokala språket som modersmål kan på ett bättre sätt interagera med potentiella kunder eftersom de talar med ett bättre självförtroende samt besitter en grundförståelse för kulturella normer. Inom B2B-försäljning är det av största vikt att förstå den lokala marknaden eftersom det kan skilja sig extremt mellan olika länder (och grannländer).

 2. Fokusera marknadsföringen på att bygga tillit och medvetenhet
  När ni går in i ett nytt land är det initialt viktigt att fokusera på att skapa medvetenhet och tillit. Ni bör fråga er hur ni kan ge värde till denna specifika målgrupp, och hur ni kan få dem att lita på ert varumärke.


 3. Förstå affärskulturen
  Kanske en uppenbar faktor, men ändå värd att bli inkluderad (även om jag känner att det inte behövs förklaras ytterligare). Om du vill lära dig mer om affärskulturen i Danmark, Norge eller Nederländerna, kika i slutet av denna blogg.


 4. Börja i liten skala
  Dagarna då vi stormade in på en ny marknad med en miljon dollar i annonskampanj och fem nya kontor på en flashig adress är för längesedan borta. Idag kan du med fördel börja enkelt och se vad som fungerar. Exempelvis kan du köra en liten och riktad social mediakampanj mot den industri och målgrupp du kan bäst, samt anställa en lokal konsult som arbetar hemifrån.


 5. Kom ihåg ”The Ansoff Matrix” från business school
  Den är lika relevant nu som den alltid har varit. Gå inte in på en helt ny marknad med en ny produkt eller tjänst. Börja med något du vet fungerar, något ni är kända för. Att gå in på en ny marknad är svårt, så håll allt annat så enkelt så möjligt.


 6. Börja inte med att marknadsföra ett stort event
  Utan ett välkänt namn är det svårt att få folk att prioritera ert event framför allt annat som händer. Fokusera på att boka möten och lär er vad som är viktigt för beslutsfattare i just den regionen (istället för att stå på en scen och berätta om er produkt).

  Vill ni göra ett event så börja med ett webinar. Det är ett enklare alternativ som inte tar så mycket tid att förbereda. Dessutom är det väldigt tacksamt att marknadsföra i sociala medier och promota i samtal där någon tackar nej till ett möte.

 7. Utvärdera marknaden
  Lägg lite tid på att lära känna marknaden där ni vill expandera. Vilka är konkurrenterna? Hur många företag inom målgruppen har moderbolag utomlands som tar beslut om investeringar? Hur är kulturen kring kalla samtal? Gillar folk web-möten? Är det troligt att någon kommer att medverka på events? Detta är bara några få exempel på frågor som är bra att ställa, men de ger en indikation om vart ni bör lägga er tid.


Funderar ni på att expandera till Danmark, Norge eller Nederländerna? Här får ni några insidetips från våra lokala BDR’s Peter, Jeppe och Pål!

Affärskulturen i Nederländerna
Vår BDR Peter har många års erfarenhet kring att marknadsföra IT lösningar på den holländska marknaden. Han menar att när man gör affärer i Holland så bör man veta om att organisationerna är väldigt innovativa och internationella. Det är en intressant och mångfaldig marknad. Holländarna kan upplevas som väldigt direkta, vilket i många andra kulturer kan uppfattas som otrevligt. Men det är inget som ska tas personligt, det är helt enkelt så affärer görs.

Affärskulturen i Danmark
Jeppe är vår danska BDR som har stor erfarenhet av den danska marknaden. Han anser att kulturen här skiljer sig mycket från de andra nordiska länderna. Småprata är inget man sysslar med, och att skapa en personlig relation är inget som prioriteras. Danskar använder en mycket direkt kommunikation och uppfattas av andra kulturer som aningen otrevliga. 

Makt är decentraliserat och ledningen förlitar sig på sitt teams erfarenhet. Konflikter löses genom kompromiss och förhandling, och danskar är kända för sina oändliga konversationer för att nå konsensus. Arbetsplatserna har en informell atmosfär med en direkt och inkluderande kommunikation.

Affärskulturen i Norge
Vår norska BDR Pål har lång erfarenhet av att göra affärer i Norge. Han menar att den norska affärskulturen varierar mycket beroende på vart i landet du befinner dig. I de norra delarna är kommunikationen mer direkt, folk har mer tid och är mer sociala. I den mellersta delen av Norge är folk lite mindre aggressiva i jämfört med i öst, där de är mer stressade, ambitiösa och karriärsdrivna. 

Generellt sett är affärskulturen fokuserad på att man ska nå mål och att tid inte ska slösas bort. Det innebär att när du närmar dig en norsk kund för första gången förväntas du gå rakt på sak och inte tala runt ämnet. Se till att alltid vara förberedd, artig och tålmodig.

Stort lycka till med er expansion! Om ni behöver hjälp med telemarketingkampanjer och leadgeneration i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Holland, Belgien, Spanien eller Tyskland hör av er så berättar jag gärna mer. Skicka ett mail på christine.kallstrom@brightvision eller boka ett möte direkt med mig här. 

BOKA MÖTE MED MIG

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts

Want to know more? Get in touch!