Best practices E-bok: Lead Generation för företag som säljer molntjänster


En praktisk E-bok för att generera leads med hjälp av ABM och Inbound Marketing.

I denna 76-sidiga E-bok har vi samlat konkreta exempel, tips och best practices för att hjälpa B2B tech-företag att bygga och utveckla smartare strategier för Lead Generation. Så att ni kan växa snabbare och vinna fler affärer!

E-boken innehåller bland annat:

  • Lead Generation för B2B tech-företag 

  • Exempel på framgångsrika kampanjer

  • Best practices för ABM

  • Best practices för Inbound Marketing

  • Hur du bäst investerar din marknadsbudget

Cover mockup

Ladda ner e-boken här