Best practices E-bok: Lead Generation för B2B techbolag


En praktisk E-bok för att generera leads med hjälp av ABM och Inbound Marketing.

I denna 76-sidiga E-bok har vi samlat konkreta exempel, tips och best practices för att hjälpa B2B techbolag att bygga och utveckla smartare strategier för Lead Generation. Så att ni kan växa snabbare och vinna fler affärer!

E-boken innehåller bland annat:

  • Lead Generation för B2B techbolag

  • Exempel på framgångsrika kampanjer

  • Best practices för ABM

  • Best practices för Inbound Marketing

  • Hur du bäst investerar din marknadsbudget

Cover mockup

Ladda ner e-boken här