COLIGO – EN DIGITAL CONTENT-KAMPANJ 

Läs om hur vi stärkte Coligos inbound marketing-strategi och genererade leads genom att skriva, publicera och marknadsföra anpassade bloggposter.

Kraften i kontinuerligt engagerande content

Att erbjuda content som engagerar och intresserar målgruppen är A och O när det kommer till inbound marketing. Läs om hur vi hjälpte Coligo att starta en blogg och producera sex nya blogginlägg med strategiskt fokus.

0

Antal blogginlägg

0

Annonsbudget (SEK)

0

Köpta exponeringar

Utmaning

Coligo är ett konsultbolag i Stockholm som erbjuder tjänster inom bland annat IT-säkerhet, förändringsledning, datacenter och den moderna arbetsplatsen. Brightvision och Coligo började arbeta tillsammans med en inbound marketing-kampanj, delfinansierad av Microsoft. Efter att kampanjen avslutades var Coligo intresserade av att arbeta strategiskt och långsiktigt med inbound marketing, vilket vi på Brightvision gärna hjälpte till med. För att lyckas med inbound marketing är det viktigt att erbjuda målgruppen värdefullt content, som engagerar och intresserar. Coligo köpte en content-kampanj, även denna med delfinansiering från Microsoft. Målet var att producera nytt content och marknadsföra detta till både potentiella och befintliga kunder. 

 

Uppdrag

Målet med content-kampanjen var i första hand att långsiktigt stärka Coligos inbound marketing. Kampanjen skulle också generera leads och skapa intresse för Coligo hos målgruppen. I uppdraget ingick att starta upp en blogg på Coligos hemsida och publicera sex blogginlägg under en tremånadersperiod. Samtliga sex blogginlägg skulle också marknadsföras i relevanta kanaler för att driva trafik och i slutändan generera nya leads och affärsmöjligheter. Kampanjen skulle rikta sig till beslutsfattare, primärt CIOs och CEOs, samt IT-arkitekter. 

 

Lösning

Projektet sträckte sig över en tremånadersperiod, från januari till mars 2019. Arbetet inleddes med två workshops då vi satte upp bloggen rent tekniskt samt satte en strategi och plan för alla sex blogginlägg. Vi bestämde att marknadsföra inläggen genom email-utskick, organiska inlägg samt betald annonsering. Skrivande, publicering och marknadsföring av blogginläggen skedde överlappande för att genomgående kunna optimera kampanjen på bästa sätt. Kampanjen avslutades när alla sex inlägg hade publicerats och marknadsförts. Efter kampanjen hade vi genererat nya leads, skapat kontakt med befintliga kunder och samtidigt lagt en bra grund för Coligo att fortsätta arbeta med content-driven inbound marketing.

Projektet bestod bland annat av:

 • Uppsättning av en ny blogg på Coligos hemsida

 • En detaljerad content-strategi för samtliga blogginlägg

 • Intervjuer med Coligos IT-experter som underlag för att skriva blogginläggen

 • Produktion och publicering av sex blogginlägg

 • Sex email-utskick till Coligos databas

 • Sex Linkedin-annonser – en för varje blogginlägg

 • Tolv organiska inlägg på sociala medier

 • Analys, rapportering och projektledning under hela kampanjen

  

iMac Coligo-1

 

Vårt arbete

Innan Coligo började arbeta med Brightvision hade de inte arbetat med content och inbound marketing tidigare. Det ställde krav på att lägga en god grund för långsiktigt och strategiskt arbete med inbound marketing. Framgångsrik inbound marketing går ut på att erbjuda relevant och engagerande content, anpassat för en specifik och väldefinierad målgrupp. För att producera och leverera en resultatorienterad kampanj arbetade vi enligt en tydligt strukturerad process. Processen kan delas upp i fyra delar; kampanjstrategi, content-produktion, promotion och utvärdering.

 

Kampanjstrategi

Projektet inleddes med två workshops tillsammans med Coligo. Under dessa två workshops diskuterade vi dels den tekniska uppsättningen av den nya bloggen, samt blogginläggen i sig. Vi bestämde att IT-säkerhet skulle vara det övergripande temat, för att kunna hålla en röd tråd genom alla blogginläggen. Vi anpassade varje blogginlägg för att intressera en viss målgrupp – några blogginlägg riktades mot beslutsfattare, medan andra riktades mot IT-arkitekter. Vi satte också en planering för hur produktionen skulle gå till. För att kunna arbeta resultatorienterat och ha möjlighet att optimera kampanjen kontinuerligt bestämde vi att produktion, publicering och marknadsföring av blogginläggen skulle ske parallellt. Under denna inledande fas satte vi också en tidsplan för kampanjen.

Marknadsföringen av blogginläggen var en viktig del av kampanjen. För att nå ut till så många som möjligt i vår målgrupp, både befintliga och potentiella kunder, bestämde vi att varje blogginlägg skulle marknadsföras genom betald annonsering på Linkedin, organiska inlägg på Linkedin och Facebook samt genom email-utskick till Coligos befintliga databas.

iPhone-coligo2

 

Premium content

När vi hade bestämt ett övergripande tema för alla blogginlägg och vilka aspekter av IT-säkerhet vi ville skriva om kunde vi börja producera content. Hela produktionsfasen kännetecknades av flexibelt och resultatorienterat arbete. Eftersom blogginläggen riktades mot olika målgrupper var det viktigt att tonalitet och språk anpassades efter målgruppen. Blogginlägg som skulle intressera IT-arkitekter behövde exempelvis skrivas på en mer teknisk och detaljerad nivå, i jämförelse med de inlägg som skrevs för CIOs och CEOs.

Alla blogginlägg skrevs tillsammans med Coligo – några blogginlägg hjälpte Coligos experter till att skriva delar av, och vissa blogginlägg skrev vi helt själva efter att ha intervjuat Coligos ämnesexperter.

För oss på Brightvision är det viktigt att våra kunder förstår vår process och är medvetna om vad som händer. Alla blogginlägg i kampanjen skickades till Coligo för feedback och korrektur, och Coligo godkände alla slutgiltiga versioner av blogginläggen innan de publicerades. För att driva trafik till blogginläggen producerades också annonser, organiska inlägg och emails. Även dessa delar godkändes av Coligo innan publicering. 

Bloggposterna som producerades:

 1. Gör dina Windows-enheter säkrare med molnsäkerhet!

 2. Ökad säkerhet – utan lösenord! 

 3. Allt om Guard-funktionerna i Windows 10

 4. 5 steg till att få kontroll över skugg-IT

 5. Säkra era identiteter – höj säkerhetsnivån

 6. Så kan förändringsledningen bidra till högre säkerhetsmedvetenhet

iMac.3.Coligo-blogg

 

Promotion 

Vi hade med oss många insikter från den inbound-kampanj vi tidigare hade levererat åt Coligo. Vi utnyttjade dessa insikter för att göra marknadsföringen av blogginläggen så framgångsrik som möjligt. Vi kunde exempelvis se att email-utskick till Coligos befintliga kunder presterade bra, vilket ledde till att vi valde email-utskick även i denna content-kampanj. På samma sätt hade betald annonsering på Linkedin och organiska inlägg på Facebook och Linkedin varit framgångsrika. 

Email-utskicken gjordes i marketing automation-systemet Sharpspring, som också användes i Coligos första inbound-kampanj med oss. Den betalda annonseringen skedde på Linkedin, och de organiska inläggen publicerades på både Facebook och Linkedin. Coligo gav oss full tillgång till deras konton och system, vilket gjorde det enkelt för oss att hantera all marknadsföring av blogginläggen.

Vi lägger stor vikt vid mätbara resultat och datadriven optimering när vi marknadsför content. Under hela kampanjperioden hölls veckoavstämningar då vi presenterade kampanjens resultat och kom med förslag för hur vi kunde optimera leveransen. 

iPhone-(Coligo iphone)

 

Utvärdering

Kampanjen avslutades efter att alla sex blogginlägg hade publicerats och marknadsförts. Vi gjorde då en djupdykning i kampanjens resultat, för att hitta insikter och lärdomar. Vi hade mycket data att utgå ifrån, och tittade närmare på email-statistik, resultat från annonserna och de organiska inläggen samt webbstatistiken för bloggen. Självklart var också nya leads och kundkontakt viktigt att ta med i beräkningen. Projektet avslutades med ett möte där vi gick igenom alla resultat, insikter och lärdomar från kampanjen och kom med rekommendationer för Coligos fortsatta marknadsföringsaktiviteter. 

Syftet med denna content-kampanj var att lägga en god grund för fortsatt strategiskt arbete med content och inbound marketing. Samtidigt skulle kampanjen generera nya leads och underlätta till merförsäljning till befintliga kunder. Kampanjen resulterade i både nya leads och flera befintliga kunder som tog kontakt med Coligo. Dessutom har Coligo nu en grund att stå på för både framtida blogginlägg och email-utskick. 

Du kanske också är intresserad av:

 

Case: Inbound-kampanj för Axdata