LILLEVIK – SKAPANDE AV PREMIUM CONTENT

Läs om hur vi skapade olika former av premium content åt Lillevik för att stärka deras inbound marketing-arbete

Hur producerar man högkvalitativt content?

För att arbeta framgångsrikt med inbound marketing måste man erbjuda relevant content för rätt målgrupp, vid rätt tidpunkt. Utan högkvalitativt content blir inbound-aktiviteterna uddlösa och ineffektiva. Men hur skapar man content som passar i en inbound-kampnj? Läs vårt case om hur vi producerade premium content för norska IT-bolaget Lillevik.

0

Trendrapport

0

Annonser

0

Landningssida

Utmaning

Lillevik är ett norskt IT-bolag med fokus på molntjänster och Microsoftlösningar. De erbjuder expertkompetens inom bland annat Azure, Microsoft 365 och Office 365. Lillevik hade tidigare arbetat med Brightvision i en tidigare inbound marketing-kampanj. De ville fortsätta att arbeta med inbound marketing och valde återigen att samarbeta med Brightvision.

Uppdrag

Lillevik var intresserade av en inbound-kampanj och ville att Brightvision skulle skapa alla content-delar av kampanjen. Detta inkluderade annonser, landningssidor och en E-bok. När Lillevik kom till oss hade de redan planerat att kampanjen skulle ha ett säkerhetstema och att den skulle rikta sig till CEOs.

Lösning

Vi höll två inledande workshops för att få en god förståelse för Lillevik och deras situation. Därefter påbörjade vi content-produktionen. E-boken blev en trendrapport över fem trender inom IT-säkerhet. Vi satte också upp en landningssida där trendrapporten skulle finnas tillgänglig för nedladdning. Vi layoutade och designade trendrapporten och annonserna som skulle leda till landningssidan. Alla content-delar fick en enhetlig design och känsla, vilket ökar sannolikheten att en person konverterar till ett lead.

Content-produktionen bestod av:

  • Skapande av content-brief för trendrapporten

  • En landningssida och en tacksida

  • Två Linkedin-annonser

  • Tre formatanpassade annonser för programmatisk annonsering

   

Mockuptrender-lillevik


Vårt arbete

För att skapa framgångsrika inbound marketing-kampanjer måste alla delar av den hänga ihop, både budskapsmässigt och visuellt. Det ställer alltså höga krav på att producera relevant, engagerande och konverterande content. Åt Lillevik skapade vi en trendrapport, fyra annonser och en landningssida. 

Trendrapport

För att skapa en engagerande E-bok krävs gediget förarbete. Vi inledde arbetet med E-boken genom att hålla två workshops tillsammans med Lillevik. Efter dessa två workshops hade vi tillräckligt med information för att producera en content-brief för E-boken. Denna content-brief bestod av en kort beskrivning av kampanjen, Lillevik som företag och den övergripande idén för E-boken, att det skulle vara en trendrapport över fem IT-säkerhetstrender. Därefter skickades den till en av våra norska copywriters.

Produktionen av trendrapporten följde en strukturerad process med deadlines. Copywritern skulle leverera ett första utkast till oss ett visst datum. Lillevik fick då möjlighet att ge feedback och kommentarer om trendrapporten på ett mer generellt plan; vilka trender som skulle nämnas, att tonaliteten var på en bra nivå och hur trendrapporten var strukturerad. När copywritern fick denna feedback till sig implementerades den i det andra utkastet som levererades till Lillevik. Det andra utkastet var i stort sett helt klart, Lillevik hade endast några mindre språkliga ändringar som behövdes göras. När copywritern hade gjort dessa ändringar levererades en slutgiltig version av trendrapporten.

När all text i trendrapporten var klar var det dags att layouta trendrapporten. Även detta arbetet skedde i nära samarbete med Lillevik som fick komma med feedback på designen. Designprocessen gick smidigt och det tog inte lång tid innan vi kunde leverera en slutgiltig version av trendrapporten.

Trendrapport-mockup-uppslag

 

Landningssida

Trendrapporten skulle göras tillgänglig på en landningssida, bakom ett formulär som användaren behövde fylla i för att ladda ned rapporten. Denna landningssida skapades i Lilleviks befintliga instans i plattformen Hubspot. I skapandet av landningssidan behövde vi dels alignera utseendet med designen av E-boken för att kampanjen skulle ha samma tydliga visuella uttryck. Det viktigaste med den här typen av landningssidor, som del av inbound marketing-kampanjer, är att de är konverteringsoptimerade. Det gäller alla delar av sidan, från text och bild till formulär och funktionalitet.

Lillevik-case-LP

 

Annonser 

Den främsta trafikkällan till landningssidan var annonsering. Annonsering skulle ske på Linkedin och med programmatisk annonsering. Med den designade trendrapporten att utgå ifrån producerade vi två annonser för Linkedin och tre annonser för den programmatiska annonseringen. För den programmatiska annonseringen formatanpassade vi också de tre annonserna, för att maximera räckvidden och kunna visa annonserna på så många sidor som möjligt. Totalt producerade vi tolv annonsvarianter. Samtliga annonser följde samma visuella tema.

Lillevik-iMacbook

Du kanske också är intresserad av:

 

Case: Inbound-kampanj för Axdata