NNIT – EN POSTIONERANDE INBOUND-KAMPANJ

Upptäck hur vi genererade nya leads åt NNIT genom att presentera deras nya erbjudande på marknaden.

En sammanhängande kampanj från start till mål

Våra mest framgångsrika inbound-kampanjer har ett tydligt övergripande tema. Varje del av kampanjen spelar sin roll i att föra leads framåt i köpresan närmare ett köpbeslut. Läs om hur vi producerade en kampanj åt NNIT med en tydlig röd tråd.

0

Contenterbjudande

0

Annonsbudget (SEK)

0

Genererade leads

Utmaning

NNIT är ett av Danmarks ledande konsultbolag inom IT-utveckling och -implementering. NNIT har en global närvaro och erbjuder företag rådgivning, byggande, implementering, managering och support av IT-lösningar. NNIT är också en certifierad guldpartner till Microsoft. NNIT köpte en inbound-kampanj som en del av Microsofts Digileads-koncept, som innebär att Microsoft delfinaniserar kampanjen. Kampanjen skulle bestå av två content-erbjudanden och lead nurturing för att generera nya leads och driva dessa vidare i köpresan.

Uppdrag

NNIT och Microsoft ville marknadsföra ett nytt erbjudande och koncept: SAP on Azure. Detta nya erbjudande innebär att NNIT hjälper företag att migrera sitt befintliga SAP-affärssystem till Microsoftmolnet Azure. I kampanjpaketet som NNIT hade köpt ingick bland annat två content-erbjudanden, uppsättning av landningssidor, automatiserad lead nurturing och betald annonsering. Målet var att generera leads som visade intresse för det nya erbjudandet och driva dessa leads framåt i köpresan, närmare ett köpbeslut. Kampanjen skulle också positionera NNIT som en thought-leader inom molnbaserade SAP-system. NNIT ville primärt nå CFOs och IT-chefer på stora enterprises i Danmark.

Lösning

Vi inledde arbetet med att hålla två workshops tillsammans med NNIT för att få en bra bild av erbjudandet och NNIT som företag för att därefter leverera en strategiskt utformad kampanjplan. Eftersom NNIT ville marknadsföra ett helt nytt erbjudande utformade vi hela kampanjen på temat SAP on Azure, anpassad för de tidiga faserna av köpresan. Vi producerade en helt ny E-bok på temat och planerade ett fysiskt seminar som skulle hållas på NNITs huvudkontor i Köpenhamn. Vi byggde två landningssidor; på den ena kunde man ladda ned E-boken och på den andra kunde man anmäla sig till seminaret i Köpenhamn. E-boken och seminaret marknadsfördes genom organiska inlägg och annonsering på sociala medier.

Både NNIT, Microsoft och Brightvision var nöjda med kampanjens resultat. E-boken genererade 91 nya leads, som drevs vidare i köpresan med ett automatiserat email-flöde. Totalt anmälde sig 47 personer till seminaret, vilket gav NNIT möjlighet att träffa och prata direkt med potentiella kunder.

Projektet bestod bland annat av:

  • Framtagning av en specifik buyer persona

  • En detaljerad kampanjplan med strategi och tidsplan

  • Produktion av en helt ny E-bok på temat SAP on Azure

  • Planering av ett fysiskt seminar i Köpenhamn

  • Produktion av fyra nurture email med kompletterande content

  • Uppsättning av två landningssidor och två tacksidor

  • Ett email-utskick till NNITs befintliga databas

  • Organiska inlägg på Linkedin och Facebook

  • Betald annonsering på Linkedin och Facebook

  • Analys, rapportering och projektledning under hela kampanjen

   

Landing-pages

 

Vårt arbete

För att uppfylla kampanjens mål, att generera nya leads och presentera NNITs nya erbjudande, behövde vi erbjuda relevant content för rätt målgrupp, vid rätt tidpunkt. För att producera och leverera en resultatorienterad kampanj arbetade vi enligt en tydligt strukturerad process. Processen kan delas upp i fyra delar; kampanjstrategi, content-produktion, promotion och utvärdering.

Kampanjstrategi

Projektet inleddes med två workshops tillsammans med NNIT. Under dessa två workshops ställde vi alla frågor vi behövde svar på för att producera en framgångsrik inbound marketing-kampanj. Under den första workshopen skapades en buyer persona, en semi-fiktiv personbeskrivning som kampanjen skulle riktas mot. Vi bestämde att en E-bok skulle skrivas och att NNIT skulle hålla ett fysiskt seminar på samma ämne. E-boken skulle finnas tillgänglig på en landningssida bakom ett formulär. Varje gång en person laddar ned E-boken triggas ett automatiserat email-flöde, med kompletterande intressant content. Alla delar av kampanjen hade samma tema; SAP on Azure. En sammanhängande kampanj runt ett och samma tema ökar sannolikheten att leads konverterar till kunder, och var extra fördelaktigt i NNITs fall då ett nytt erbjudande skulle lanseras.

Både E-boken och seminaret skulle marknadsföras på sociala medier genom organiska inlägg och annonsering. Vi bestämde också att marknadsföra E-boken genom att skicka ut email till NNITs befintliga databas.

Under den inledande fasen satte vi också en tidsplan för hela kampanjen. Denna tidsplan innefattade produktion av E-boken, annonseringsperiod, datum för organiska inlägg och kampanjavslut.

 

Iphone_color

 

Premium content

Det går inte arbeta framgångsrikt med inbound marketing om man inte erbjuder engagerande content som målgruppen får ut värde av. En viktig del av kampanjstrategin var att alignera kampanjens contentdelar så de följde en tydlig röd tråd. De två viktigaste contentdelarna av kampanjen var en E-bok och ett fysiskt seminar.

Molnbaserade SAP-system är en nyhet inom NNITs bransch, vilket innebär att vår målgrupp CFOs och IT-chefer är i den tidiga delen av köpresan. Vi producerade och skrev en ny E-bok på temat, som fick namnet Make SAP a part of your digital transformation.Produktionen skedde i tätt samarbete med NNIT och innehöll två intervjuer och två korrektur-rundor. Denna E-bok fungerade som det första av två content-erbjudanden.

Det andra content-erbjudandet i kampanjen var ett fysiskt seminar, som skulle hållas på NNITs huvudkontor i Köpenhamn. Vi arbetade tillsammans med NNIT för att sätta en agenda som hängde ihop med innehållet i E-boken för att göra det naturligt för personer att först ladda ned E-boken och sedan anmäla sig till seminaret.

Även email-flödet som triggas efter nedladdning av E-boken innehöll content. Vi producerade en checklista för företag som är intresserade av att migrera sitt SAP-system till molnet.

iPhone-email1

 

Promotion 

Att marknadsföra content är en viktig del i inbound-kampanjer. I den här kampanjen marknadsförde vi vårt content med organiska inlägg, annonsering och email-utskick. Vi publicerade organiska inlägg vid strategiska tidpunkter på Linkedin och Facebook. Vi hade annonserade också på Linkedin och Facebook. Dessa annonser ledde användaren till de två landningssidor vi skapat för kampanjen.

För E-boken gjorde vi också ett email-utskick. Vi skickade detta email till en segmenterad del av NNITs befintliga databas.

Under hela kampanjperioden optimerade och analyserade vi annonsernas resultat. Både målgrupp, text och bild optimerades för att kontinuerligt förbättra resultaten. Och detta arbete gav resultat, med så låga klickkostnader (CPC) som 35 kr.

email2

 

Utvärdering

Huruvida en kampanj är framgångsrik eller inte styrs av de ursprungliga kampanjmålen. Det primära målet med denna kampanj var att generera leads, och ett sekundärt mål var att presentera NNITs nya erbjudande. Kampanj resulterade i totalt 112 leads; 91 personer laddade ned E-boken och 47 personer anmälde sig till seminaret. Med en annonsbudget på 25 000 kr blir det en kostnad per lead på 223 kr. Antalet köpa exponeringar på sociala medier nådde till 144 464.

Både NNIT, Microsoft och Brightvision var nöjda med kampanjens resultat. NNITs säljavdelning fick många nya leads att bearbeta, och seminaret blev också framgångsrikt. Kampanjen positionerade också NNIT som thought-leader kring ämnet SAP on Azure.

 

Du kanske också är intresserad av:

 

Case: Inbound-kampanj för Coligo