AXDATA – EN INTEGRERAD KAMPANJ


Så genererade vi leads genom ett innehållserbjudande av hög kvalitet.

Hur når man beslutsfattare?

Att skapa engagerande och informativt content är en utmaning för många B2B företag. Upptäck hur vi tacklade processen och hjälpte Axdata nå beslutsfattare.

0

Klicks på annonser

0

% konverteringsgrad

0

Genererade leads

Utmaning

Axdata är ett norskt företag som är specialiserat inom ERP, molntjänster och företagslösningar för produktion, teknik, allmännyttiga tjänster och projektinriktade branscher. De hjälper sina kunder att optimera sina affärsvärden och -kedjor. Axdata har omfattande erfarenhet och solid kunskap inom dessa områden. Deras huvudsakliga mål är smidig implementering av ERP, molntjänster och företagslösningar för att andra verksamheter ska fungera optimalt.

 

Uppdrag

Brightvision anlitades av Axdata för att skapa en integrerad marknadsföringskampanj i syfte att skapa medvetenhet och generera leads åt genom ett innehållserbjudande av hög kvalitet. Målet med innehållet var också att lyfta fram deras kunskap om att implementera ERP-system för produktionsföretag.

 

Lösning

Brightvision skapade en inbound marketing-kampanj på temat ERP för produktionsföretag. Hela kampanjen byggdes runt en E-bok, med information och hjälp till företag som ville uppgradera systemet. E-boken skrevs med alla målgrupperna i åtanke, för att vara av värde för både beslutsfattare och dagliga användare. Leads genererades genom att ange sina kontaktuppgifter på en landningssida, och då få tillgång till E-boken. Med ett automatiserat nurture email-flöde kunde vi engagera alla leads och samtidigt driva de närmare ett köpbeslut.

Brightvisions roll var att planera, genomföra och utvärdera leadskampanjen som baserades på följande delar:

  • Flera mejl, vart och ett med fokus på ett visst skede

  • Motsvarande landnings- och tacksidor

  • Skapa innehåll

  • 3 webbinarier för olika kundtyper

  • Betalannonser på LinkedIn och Facebook

  • Organiska inlägg i sociala medier

  • Kundcase

  • Utvärdera och installera Marketing Automation-system

 

Vårt arbete

Det primära målet med kampanjen var att generera nya leads för Axdata. För att skapa en framgångsrik inbound marketing-kampanj behövde vi erbjuda engagerande content till rätt personer, vid rätt tidpunkt. För att lyckas med detta producerades kampanjen enligt Brightvisions strukturerade process. Processen kan delas upp i fem separata delar; kampanjstrategi, kampanjstruktur, premium content, trafikdrivning och utvärdering.

 

Kampanjstrategi

Alla framgångsrika kampanjer börjar med ett grundligt förarbete och research. Under två workshops ställde vi alla frågor vi behövde få svar på för att skapa en resultatorienterad kampanjstrategi. Under workshopsen kartlade vi också de tre persona som kampanjen skulle riktas till. För detta använde vi resultat från tidigare genomförd marknadsundersökning samt intervjuer med säljare på Axdata. Genom det arbetet identifierades CFOs på produktionsbolag som Axdatas huvudpersona.

Vi hade även två sekundära personor för kampanjen, COO och CTO på produktionsbolag. Eftersom vi ansåg att dessa två personor var en viktig del av beslutsprocessen anpassade vi innehållet så att det kunde riktas mot dem också.

Tillsammans med Axdata skapade vi en kampanjstrategi, framtagen specifikt för Vismas utmaningar och behov. Under denna inledande fas satte vi också upp en tidsplan för kampanjen, och bestämde kampanjens samtliga delar. Kampanjen skulle fokusera på den ERP-system för produktion, tilltala alla tre personas och generera och driva leads, för att öka sannolikheten att ett lead konverterar till kund.

 

Kampanjstruktur 

När alla delar av kampanjen hade planerats var det dags att producera. Det första vi gjorde var att konfigurera ett marketing automation-system, bygga landnings- och tacksidor och att skapa det automatiserade email-flödet.

Vi länkade samman formulär på landningssidorna med ett kraftfullt marketing automation-system, för att kunna samla så mycket information som möjligt om alla leads. Med script och teknisk setup möjliggjorde vi också detaljerad mätning av alla besökare på de olika sidorna.

Det automatiserade nurture email-flödet är en avgörande del av inbound-kampanjer, det är detta som driver leadet framåt i köpresan och närmare ett köpbeslut. I email-flödet ingick sex email, med påminnelser och tidsfördröjning, designat utifrån målgruppens beteende.

 
Axdata landningssida


Premium content

När kampanjens skelett, landningssidor och automatiserade emails, var på plats skulle de fyllas med premium content. Det absolut viktigaste i en inbound-kampanj är att erbjuda personan engagerande och informativt content. I enlighet med vår uppsatta kampanjstrategi skapades en E-bok som fungerade som kampanjens nav: “Oversikt i ett og samme system” för att hjälpa företag ta de första stegen mot ett molnbaserat affärssystem.

Vi gjorde även en fallstudie som användes i meljkampanjen som aktiverades efter nerladdning av E-boken med syftet att driva leads vidare i köpresan.

Vi skapade tre ”Webbinarier on demand” för Axdata, en för varje persona (CFO, CTO, COO). Syftet med innehållet var att det skulle fungera som mer djupgående innehåll i ett sent skede i köpresan.

Webbinarier är ett format som engagerar prospects. Vare sig det sker live eller är ett fördiginspelat webinar, är de mer personliga och interaktiva än andra format och leder därfor ofta till högre konvertering av leads.

Inbjudan till webbinariet för CFOs skedde både i ett riktat meljutskick till databasen samt i det automatiska mejlflödet. De andra två webbinarierna introducerades när den potentiella kunden hade laddat ner E-boken eller tittat på det primära webbinariet.

 

Axdata eBok


Paid promotion

Vi byggde digitala kampanjer på Facebook och LinkedIn. Annonserna innehöll en uppmaning att ladda ner premiuminnehåll och drev trafik till landningssidorna. Varje inlägg anpassades efter målgrupp och persona. Vi använde både betalda inlägg och organiska inlägg.

Under marknadsföringsfasen lade vi stor vikt vid mätning, rapportering och optimering. Detta var ett pågående arbete under hela kampanjperioden. Övervakning av annonsernas resultat gav oss möjlighet att optimera och göra ändringar för att maximera budgeten och annonseringens resultat.

 

Axdata annons

Utvärdering

Efter att vi avslutade kampanjen gjorde vi en djupdykning i de mätbara kampanjresultaten. Genom att analysera siffror och statistik kunde vi hitta insikter om vår kampanj, målgrupp och vårt content. Detta gjorde det enkelt att förstå hur vi bäst kunde gå vidare och följa upp kampanjen.

När kampanjen summerades presenterade vi kampanjens resultat, viktiga insikter och rekommendationer för hur Axdata bäst kunde följa upp den avslutade kampanjen. Axdata litade på våra förslag och tillsammans bestämde vi att fortsätta arbeta tillsammans.

 

 

Vill du generera mer leads?


Vi hjälper B2B företag fylla deras säljpip med hjälp av lead generation strategier. 

Är du redo att testa inbound marketing? Boka ett gratis 30 minuter webbmöte med oss så hjälper vi dig.