ENFO – EN INTEGRERAD KAMPANJ MED FOKUS PÅ ROI


Så hjälpte vi Enfo skapa medvetenhet kring sin nya tjänst och öka deras ROI med hjälp av nya leads.

Varför valde vi att göra en integrerad kampanj?

Integrerade kampanjer guidar potentiella kunder genom köpresan och stärker ditt varumärke. Upptäck hur vi utvecklade en integrerad kampanj som genererade högre ROI för Enfo.

0

Samtal till propects

0

Sales Qualified Leads (SQLs)

0

% conversion rate

Utmaning

Enfo är ett nordiskt IT-tjänstebolag som skapar transformation åt sina kunder genom att utveckla och driva digitala affärslösningar. När Enfo skulle lansera den helt nya tjänsten integration-as-a-service fick vi uppdraget att skapa en integrerad marknadsföringskampanj i syfte att skapa medvetenhet och generera ROI för den nylanserade tjänsten. Tjänsten innebar en möjlighet för kunder att slippa all hantering av sina integrationer och låta Enfo sköta arbetet åt dem via molnet. Vår utmaning blev därmed att marknadsföra den nya lösningen som bättre än andra integrationstjänster.

Uppdrag

Kampanjens syfte var att skapa medvetenhet kring den nya tjänsten och generera ROI. Uppdraget blev att skapa en lanseringskampanj för tjänsten med content som täckte alla delar av köpresan. Allt content skulle samlas på en kampanjsida som skulle leva vidare långsiktigt som produktsida med målet att positionera tjänsten.

Lösning

Brightvision planerade och genomförde en kampanj som centrerades runt en kampanjsida för tjänsten integration-as-a-service. En kampanjsida skapades tillsammans med olika typer av content för att täcka samtliga delar av köpresan. På kampanjsidan inkluderades även ett formulär där vi gav besökarna möjligheten att ta kontakt med Enfo efter att ha tagit del av det content som skapats. I tillägg till detta skapades även emails som vi lade i automatiserade email-flöden, för att driva kontakter från Enfos existerande databas genom köpresan.

Kampanjen bestod bland annat av:

  • En detaljerad kampanjstrategi

  • En kampanjsida

  • En landningssida och tacksida för nerladdning av e-bok

  • Emails och emailmallar för samtliga mail i email-flödet

  • E-bok, särskilt framtagen för denna kampanj

  • Tre stycken videobloggar där vi gjorde en för varje fas av köpresan, särskilt framtagna för denna kampanj

  • Animerad film som visualiserade den nya tjänsten

  • Native artikel för annonsering och att driva trafik till kampanjsidan

  • Ett postutskick som innehöll en glödlampa som kunde styras från telefonen, denna skickades i brandade förpackningar med ett informationsblad om tjänsten och kampanjsidan. Allt detta togs fram särskilt för denna kampanj

  • Analys, rapportering och projektledning under hela kampanjen.

 

Vårt arbete

Målet var att generera ROI och skapa medvetenhet kring tjänsten. För att lyckas behövde vi skapa en inbound-strategi med fokus på att leverera engagerande content till rätt personer i rätt tid. Det arbete vi gjorde kan delas in i sex separata delar.

Kampanjstrategi 

För att skapa en framgångsrik kampanjstrategi krävdes förarbete och research. Detta gjordes genom intervjuer med olika personer från Enfo samt grundlig research. Vi kartlade tillsammans med Enfo två personas som kom att bli kampanjens primära målgrupp. Kampanjstrategin togs fram specifikt för de utmaningar och behov som Enfo stog inför i samband med lanseringen av sin nya tjänst. Vi inkluderade även en tidplan där vi bestämde vilket content som skulle skapas, när det skulle ligga i köpresan samt när vi skulle skapa det.

Kampanjstruktur

När vi hade en färdig kampanjplan och strategi så var det dag att påbörja produktionen. Vi började med att sätta upp själva kampanjsidan och landningssidan, dessa sattes upp i Enfos marketing automation system HubSpot. Texter till sidorna skrevs med våra personas som utgångspunkt.
 

Enfo landningssidaDe formulär som fanns på våra sidor kopplades till våra email-flöden, även dessa var uppsatta i HubSpot. Det är email-flöden som driver leads framåt i köpresan. Dessa email-flöden var nyckeln till att skapa den medvetenhet vi ville ha kring den nya tjänsten, då det gav oss möjligheten att skicka rätt content vid rätt tidpunkt.

 

Enfo emailflöde


Premium content

När kampanjsidans struktur var färdig var det dags för oss att fylla på med content. Tillsammans med Enfo producerade vi fram ett whitepaper som sedan designades utifrån Enfos grafiska profil. Detta whitepaper skrevs utifrån våra personas samt med utgångspunkt i att det skulle läsas i början av köpresan.

Vi skapade även en Native artikel som Enfo senare annonserade som en sponsrad artikel. En Native artikel är en informativ artikel med ett dolt budskap, denna avslutades med en direktlänk till kampanjsidan.

För att ytterligare guida våra leads genom köpresan skapades tre olika videobloggar, en för varje fas av köpresan. För att hålla samma genomgående budskap bröt vi ner whitepapret till tre olika huvudteman, dessa användes för att bestämma innehållet i de tre videobloggarna.

Det sista vi skapade som även var tänkt att vara det allra sista som besökarna tar del av, och i den sista fasen av köpresan, var en animerad explainer-film. Filmen beskrev tjänsten integration-as-a-service och var produktspecifik till skillnad från resterande content som fokuserade mer på vilka problem tjänsten kan lösa. Se videon här.

e-bok


Postutskick

Vi använde oss av direktmarknadsföring i form av ett postutskick till 50 stycken varma leads. Utskicket innehöll en smart lampa som kunde styras genom telefonen. Dessa skickades i brandade förpackningar och tillsammans med en broschyr där rubriken löd ”Vi bjuder på din första integration” med syftet att väcka nyfikenhet hos mottagaren. Genom broschyren uppmanade vi även mottagarna att besöka vår kampanjsida.

Telepropsecting

Syftet med telemarketingkampanjen var att skapa intresse för integration-as-a-service, generera leads och boka möten med relevanta företag.

Telemarketingdelen fokuserade på de två första faserna i köpresan. Vi utgick från en lista och ringde upp potentiella köpare som bedömdes vara i ”awareness stage” och kvalificerade för antingen ett direktmejl, ett möte eller en inbjudan att besöka kampanjsidan.

Under den andra fasen ringde vi till de leads som hade konverterat på någon av landningssidorna genom att antingen anmäla sig till personlig rådgivning eller ladda ner whitepapret. När vi ringde upp leads som var i ”consideration stage” var syftet enbart att boka ett personligt möte.

Resultatet av telemarketingdelen blev 22 nya leads. Konverteringsgraden var 34 procent och samtalen höll hög kvalitet under projektets gång.

Resultat

Efter att vi avslutade kampanjen gjorde vi en djupdykning i de mätbara kampanjresultaten. Genom att analysera siffror och statistik kunde vi hitta insikter om vår kampanj, målgrupp och vårt content. Detta gjorde det enkelt att förstå hur vi bäst kunde gå vidare och följa upp kampanjen.

I slutändan har vi två värden vi tittar på när vi utvärderar en kampanj: huruvida målet med kampanjen uppfylldes, och om kunden är nöjd med vårt arbete. Denna kampanj, med fokus på lanseringen av den nya tjänsten integration-as-a-service, var framgångsrik i båda dessa aspekter.

 

Vill du generera mer leads?


Vi hjälper B2B företag fylla deras säljpip med hjälp av lead generation strategier. 

Är du redo att testa inbound marketing? Boka ett gratis 30 minuter webbmöte med oss så hjälper vi dig.