FORTINET – EN INTEGRERAD MARKETINGKAMPANJ

Upptäck vad som hände när vi lät genomföra en integrerad inbound- och outboundkampanj om IT-säkerhet.

Varför kan det vara en bra idé att kombinera inbound och outbound marketing? 

Det finns många fördelar med att förena inbound och outbound för att öka antalet leads. Läs om hur en integrerad kampanj om IT-säkerhet gjorde det möjligt för oss att arbete både djupgående och på bred front mot ett och samma mål.

0

Besökare på landningssidorna

0

ad views på Facebook och Linkedin

0

Kvalificerade leads

Utmaning

E-post är idag den vanligaste vägen in i nätverk för ransomware, vilket innebär att zero day-sårbarheter kan utnyttjas av både virus och hackare. Hoten förändras ständigt och eftersom dataintrång lätt kan förstöra ett företags anseende ställs det idag höga krav på inköpare av IT-lösningar. Att det under de senaste åren har skett stora förändringar, sett till hur vi till vardags arbetar med nätverk, innebär ytterligare utmaningar. Vi vill ha ett säkert och lättillgängligt system oavsett var och hur vi väljer att jobba.

Med överlägsen prestanda erbjuder Fortinet en av marknadens mest innovativa säkerhetslösningar för bl.a. nätverk, endpoint, datacenter och molntjänster, som på ett intelligent sätt förebygger cyberhot, med målet att förenkla IT för kunderna. Fortinets kollaborativa ”Intelligent Security Fabric” är en helt unik lösning med åtkomst och hantering av hela säkerheten i nätverket via ett gränssnitt.

 

Mål

Fortinet hörde av sig till Brightvision med en önskan om att skapa en kampanj, för att på så vis skapa kännedom kring varumärket och generera nya leads. Tillsammans togs beslutet om att skapa en integrerad kampanj med fokus på IT-säkerhet och sätt att förhindra datorhackning. Målgruppen för kampanjen var CIOs, CTOs och andra beslutsfattare vid stora företag i Sverige.

 

Lösning

Genom att förena inbound- och outbound-strategier får man ett övergripande helhetsgrepp, som gör det möjligt att generera fler leads än vad respektive strategi hade kunnat göra om de använts separat. Med den här typen av integrerad inbound- och outboundkampanj  kunde Brightvision därför jobba både på bred front med en digital kampanj och samtidigt fokusera mer djupgående på målet att följa upp leads genom en väluttänkt säljpitch.

 

Kampanjen bestod av följande:

 • En detaljerad kampanjstrategi

 • En landningssida med låst content – en e-bok om hur man bäst förebygger IT-intrång

 • En landningssida med öppet content, exempelvis filmer om brandväggslösningar samt ett formulär för att boka en presentation med Fortinet

 • Betald annonsering på LinkedIn och Facebook

 • Bloggpost i Exclusive networks egna kanaler

 • Telemarketing – både via ABM och uppföljning av nya leads

 • Installation av ett Marketing Automation-system

 • Analys, rapportering och projektledning under hela kampanjen

   

iPhone-1

 

Vårt arbete

Det primära målet med kampanjen var att generera nya leads för Fortinet. För att lyckas med detta producerades kampanjen enligt Brightvisions strukturerade process.

 

Kampanjstrategi

Det första steget för Brightvision var att komma igång med inboundkampanjen. Vid två inledande workshops ställde vi de frågor som behövdes för att kunna ta fram en välplanerad kampanjstrategi. Vi kartlade kampanjens buyer personas och skapade en fullständig kampanjstrategi, inklusive måldefinition, tidsplan etc. Då kampanjen utgick från befintligt content (en rapport, blogginlägg och ett antal videoklipp), som producerats av Fortinet, fokuserade Brightvision på hur vi på bästa sätt kunde generera nedladdningar och leda kunderna framåt i köpresan.

Parallellt inleddes även arbetet med outboundkampanj en. En väldefinierad säljstrategi i kombination med en vinnande säljpitch är hemligheten bakom en lyckad outboundkampanj. Det första steget för Brightvision var därför att lägga upp arbetet för kampanjen, genom att följa en tydlig femstegsprocess:

 1. Identifiera målgruppen

 2. Bygga listor med prospects

 3. Kontakta potentiella kunder

 4. Kvalificera potentiella kunder

 5. Lämna över potentiella kunder till Fortinets eget team

 

Kampanjstruktur

Efter att allt förarbete färdigställts var det dags att påbörja produktionen. För den digitala delen av kampanjen skapade Brightvision ett antal banners, vilka användes för annonsering på Facebook och LinkedIn. Med fokus på kampanjens huvudtema – IT-säkerhet – utformade vi banners med noga utvald text och design, som syftade till att locka besökare till landningssidorna.

Då det här var en integrerad kampanj, som riktar sig både till en ABM-lista och till de leads som genererades av den digitala inbound-delen, valde vi att skapa två uppsättningar av landningssidor. En av sidorna hade låst content, i form av en rapport, som besökarna fick tillgång till genom att fylla i ett formulär. Den andra landningssidan hänvisades till under ABM-samtalen. Den hade öppet innehåll och syftade till att sprida information och uppmuntra besökarna att boka en presentation med Fortinet.

Landningssidorna kopplades i sin tur till ett Marketing Automation-system, som sammanställde relevant information om de personer som laddade ner content eller på andra sätt delgav sina kontaktuppgifter. Marketing Automation-systemet möjliggjorde en analys av besökarna, genom att visa statistik över antal besök, time-on-site, bounce rate osv.

 
Fortinet_Mockup_Macbook

 

Promotion

Kampanjen marknadsfördes via annonsering på Facebook, LinkedIn och i ett blogginlägg på Exclusive Networks egna kanal. Under hela promotion-fasen läggs stor vikt vid rapportering och optimering. Genom att ständigt hålla koll på hur kampanjen presterar kan vi nämligen se till att göra nödvändiga justeringar för att på så vis förbättra resultatet. 

Under hela kampanjen hölls veckoavstämningar med Fortinet. Genom att vara helt transparenta med vårt arbete fick kunden också chans att komma med frågor och åsikter. På detta sätt kan vi försäkra oss om att vi alltid är på samma våglängd, vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete.

 

cybersecuritykampanj_fortinet_fb_1200x628e


Utvärdering

Innan kampanjen påbörjades hade Fortinet en förhoppning om att få 1000 besökare till landingssidorna. Efter avslutad kampanj hade de båda landingssidorna haft över 2600 besökare. Därtill genererade vi närmare 60 nya kvalificerade leads till Fortinet. Detta innebär att vi inte bara mötte kundens mål och förväntningar, utan att vi även sett till att sprida kunskap, som förhoppningsvis har fått fler företag att stå stadigare inför stundande IT-hot.

 

securitykampanj_landingpage

Du kanske också är intresserad av:

 

Case: Inbound-kampanj för Axdata