GIBON – EN MÅNGSIDIG LEAD GENERATION-KAMPANJ

Upptäck hur vi skapade en integrerad lead generation-kampanj, som resulterade i 68 nya leads och en CTR tre gånger högre än LinkedIn-genomsnittet.

Hur man som nyetablerat företag kan dra nytta av en integrerad lead generation-kampanj

Som nyetablerat företag möts man av flera utmaningar, inte minst vad gäller att skapa nya affärsmöjligheter och varumärkeskännedom. Läs om hur vi med hjälp av en integrerad lead generation-kampanj såg till att både generera nya leads och sätta Gibons namn på kartan.  

0

% CTR på LinkedIn

0

Totalt antal leads

0

% Konverteringsgrad MQL till SQL

Utmaning

I januari 2018 lanserades Gibon som ett nytt företag och varumärke på den svenska marknaden. Gibon erbjuder IT-lösningar till små och medelstora företag i Sverige. Utmaningen för Gibon var att, som nystartat varumärke, etablera sig på marknaden samt att skapa nya affärsmöjligheter. Därför valde Gibon att kontakta Brightvision med en önskan om att nå ökad varumärkeskännedom och generera kvalificerade leads (MQL) med en bevisad ROI för kampanjen.


Uppdrag

Det huvudsakliga syftet med kampanjen var att stärka Gibons marknadsföringsinsatser, öka varumärkeskännedomen samt att generera leads. Brightvision bestämde sig därför för att skapa en integrerad kampanj, vilket inkluderar både inbound och outbound marketing.


Lösning

Brightvisions roll var att planera, genomföra och utvärdera leadskampanjen, som baserades på följande delar:

 • Ett automatiserat emailnurture-flöde, för att driva leads framåt i köpresan

 • En detaljerad kampanjstrategi, med framtagning av tre separata personas

 • Uppsättning av landnings- och tacksidor

 • Anpassat premiuminnehåll

 • Video för att marknadsföra erbjudandet

 • Betalannonser på LinkedIn och Facebook

 • Organiska inlägg i sociala medier

 • Blogginlägg/artikel

 • Utvärdera och installera Marketing Automation-system

 • Telemarketing för ingående uppföljning och kvalificering av leads

 • Analys, rapportering och projektledning under hela kampanjen

 

Vårt arbete 

Målet var att generera leads och skapa medvetenhet kring varumärket. För att nå målet bestämde vi oss för att använda en integrerad inbound- och outboundkampanj. På så vis kunde vi, genom digitala inbound, fokusera på att leverera rätt innehåll till rätt målgrupp i rätt tid, samtidigt som vi följde upp leads genom att jobba med telemarketing som en integrerad del. Kampanjarbetet kan delas in i 4 huvudsakliga faser: kampanjstrategi, produktion, promotion och utvärdering.

 

Kampanjstrategi

Kampanjen inleddes med att Brightvision genomförde två workshops tillsammans med Gibon. Under dessa workshops ställde vi alla de frågor vi behövde få svar på för att kunna skapa en resultatorienterad kampanjstrategi. Under den här fasen kartlades även målgruppen och de tre persona som kampanjen skulle riktas till. För detta använde vi marknadsundersökning samt intervjuer med säljare på Gibon. 

 

Produktion

Kampanjen utgick delvis från existerande innehåll från öppna källor (så kallat ”white label content”), som anpassades för att matcha Gibons grafiska profil. Genom att utgå från white label-content kunde vi snabbt producera och lansera innehåll för att generera leads.

Kampanjens huvudsakliga content var en e-bok vid namn “Starta er digitala förändringsresa”. Den skapades i syfte att hjälpa företag att ta de första stegen mot en modern arbetsplats. Vi tog även fram en checklista på en sida, som vi använde vid mejluppföljning och nurturing.

 

whitepaper_checklist-1

 

Landningssidan är en viktig del av kampanjen, då den driver leads till att konvertera via ett formulär. Med hjälp av marketing automation-systemet SharpSpring såg vi till att samla in all nödvändig data – såsom trafik, antal unika besökare, och konverteringar – på ett och samma ställe. Då SharpSpring stödjer samtliga delar av inbound marketing-flödet förenklas arbetsprocessen, vilket gjorde att vi kunde jobba med alla marknadsföringskanaler på ett integrerat sätt. Detta gjorde det även enkelt för oss att optimera och skapa rapporter, då vi kunde styra och mäta allt arbete från ett och samma system.

Arbetsflödet för att implementera SharpSpring såg ut såhär::

 • Installation av instansen

 • Bygga och designa landnings- och tacksidor

 • Bygga och designa mejlmallar

 • Skapa formulär

 • Skapa arbetsflöden och automatiseringsprocesser

 • Skapa smarta listor

I den här kampanjen var landningssidan för e-boken det primära målet för besökarna och i slutet av kampanjen kunde konstateras att sidan hade besökts hela 1179 gånger. I genomsnitt spenderade varje besökare 1.4 minuter på sidan och konverteringsgraden för formuläret var 3,6 %.

 

Macbook Pro & iMac Mockup Template

 

Ytterligare en viktig del av kampanjen var ett blogginlägg, som användes för att driva organisk trafik och leads till innehållet på landningssidan. Med en tydlig uppmaning, i form av en CTA, i inlägget kunde vi leda besökarna till det nedladdningsbara innehållet och därmed generera fler leads.

 

Promotion

Vi utformade banners, som användes i digitala annonser på Facebook och LinkedIn. Annonserna innehöll en uppmaning – en CTA – till att ladda ner premiuminnehåll och drev trafik till landningssidorna. Varje annons anpassades efter kampanjens målgrupp och personas. Vi använde både betalda och organiska inlägg. Totalt skapade vi fem sponsrade annonseringskampanjer beståendes av sammanlagt 12 annonser. Den annons som genererade det bästa resultatet hade en CTR på 1.14 %. Det är tre gånger så högt som LinkedIns genomsnittliga CTR, som ligger på 0.3-0.45 %.

Som ett komplement till annonserna i sociala medier skapades även en ”KIT-film” för kampanjen. Filmklipp av detta slag är ett utmärkt sätt för att generera trafik till landningssidorna.

 

Macbook_video

 

Email-nurturing är en effektiv metod att driva leads vidare i köpresan. Genom att skicka ut anpassade e-mail efter nerladdning upprätthålls kommunikationen med leads, vilket skapar en starkare relation. Vi använde email-nurturing för att kvalificera de leads som befann sig i säljpipen. Syftet var att omvandla dem från okvalificerade leads till Marketing Qualified Leads (MQLs), dvs. till leads med egenskaper som överensstämmer med den persona som skapats för kampanjen.

Nurturingsekvensen för Gibon innehöll tre mejl, som var och ett anpassades efter specifika stadier och innehöll nya uppmaningar.

 

e-mail

 

Telemarketing

Vårt team med specialiserade SDRs såg till att kvalificera de leads som kampanjen genererade, genom att ringa upp de besökare som laddat ner innehållet på landningssidan. Beroende på resultatet av kvalificeringsprocessen skickades dessa leads antingen till Gibons egna säljavdelning eller registrerades för vidare bearbetning.


Utvärdering

Initialt hade Gibon en budget för betald media på 30 000 SEK. Med hjälp av LinkedIns sponsrade annonser använde vi den budgeten för att skapa en kampanj somt totalt genererade 68 MQL:er (Marketing Qualified Lead). Av dessa blev 26 blev SQL:er (Sales Qualified Lead), vilket innebär en konverteringsgrad på hela 38 procent. Vi kan därmed konstatera att vi både lyckades med målet att generera leads och att sprida kännedom om varumärket – två viktiga förutsättningar för ett nyetablerat företag. 

Landningssidorna är fortfarande aktiva och fortsätter att generera leads. Gibon arbetar även för att producera nytt och utbildande innehåll för potentiella kunder och är snart redo att lansera ännu en kampanj. Med de lärdomar och insikter de har fått av den tidigare kampanjen kommer de att kunna generera ännu bättre resultat och fler leads.

 

Banner
Banner1

Du kanske också är intresserad av: 

Case: Inbound-kampanj för Axdata