NEXTAGENDA – EN INTEGRERAD  MARKNADSFÖRINGSKAMPANJ


Så byggde vi en skalbar strategi som nådde beslutsfattare inom företagsledning.

Hur skapar man content som engagerar?

Att skapa engagerande och informativt content är en utmaning för många B2B företag. Upptäck hur vi tacklade processen och hjälpte Nextagenda nå beslutsfattare.

0

Klicks på annonser

0

% konverteringsgrad

0

Genererade leads

Utmaning

Nextagenda är ett danskt Business intelligence-bolag. De utvecklar och optimerar hur företag använder sina data och ger dem därmed möjlighet att skapa utomordentliga resultat. De hjälper sina kunder att få bättre data, bättre insikter och mer kraft än sina konkurrenter. Nextagenda verkar inom affärsområdena Business intelligence, Datawarehousing, analys och sakernas internet.

Nextagenda köpte en inbound marketing-kampanj av Brightvision för att skapa brand awareness och generera leads, för att i slutändan få nya kunder. Kampanjen skulle riktas till beslutsfattare inom företagsledning.

 

Uppdrag

Brightvision anlitades för att skapa en integrerad marknadsföringskampanj i syfte att skapa medvetenhet för Nextagenda, generera ROI och bygga en skalbar strategi som skulle kunna användas för flera Microsoft-partners i olika länder. Det var även viktigt att hitta en lämplig marketing automation-plattform. Målet med kampanjen var att lyfta fram deras tjänsteutbud, från strategi och rådgivning till utveckling, kommission och support.

 

Lösning

Brightvision skapade en inbound marketing-kampanj på temat att bli ett datadrivet företag. Hela kampanjen byggdes runt en E-bok, med information och hjälp till företag som ville hantera digitaliseringen och utnyttjandet av data i sin tur. E-guiden skrevs med målgrupperna i åtanke, för att vara av värde för både beslutsfattare. Leads genererades genom att ange sina kontaktuppgifter på en landningssida, och då få tillgång till E-boken. Med ett automatiserat nurture email-flöde kunde vi engagera alla leads och samtidigt driva de närmare ett köpbeslut. Efter kampanjen hade vi nått XXXXX personer och genererat XXXX nya leads. Resultatet blev att vi närmare förstår hur Nextagendas målgrupp beter sig online och hur vi skall göra för att få fram högkvalitativa leads. Brightvisions roll var att planera, genomföra och utvärdera leadkampanjen och se till att den kunde skalas och klonas för andra partner, med följande delar:

  • Flera mejl, vart och ett med fokus på ett visst skede

  • Motsvarande landnings- och tacksidor

  • Skapa premiuminnehåll i form av en e-bok

  • Checklista att använda i mailuppföljning

  • Webbinarium on demand för att guida leads vidare i köpresan

  • Betalda inlägg på LinkedIn och Facebook

  • Organiska inlägg i sociala medier

  • Utvärdera och installera Marketing Automation-system

  • Kvalificera leads

Vårt arbete

Det primära målet med kampanjen var att generera nya leads för Nextagenda. För att skapa en framgångsrik inbound marketing-kampanj behövde vi erbjuda engagerande content till rätt personer, vid rätt tidpunkt. För att lyckas med detta producerades kampanjen enligt Brightvisions strukturerade process. Processen kan delas upp i fem separata delar; kampanjstrategi, kampanjstruktur, premium content, trafikdrivning och utvärdering.

 

Kampanjstrategi

Alla framgångsrika kampanjer börjar med ett grundligt förarbete och research. Under två workshops ställde vi alla frågor vi behövde få svar på för att skapa en resultatorienterad kampanjstrategi. Under workshopsen kartlade vi också den persona som kampanjen skulle riktas till. Tillsammans med Nextagenda skapade vi en kampanjstrategi, framtagen specifikt för Nextagendas utmaningar och behov. Under denna inledande fas satte vi också upp en tidsplan för kampanjen, och bestämde kampanjens samtliga delar. Kampanjen skulle fokusera på de datadrivna besluten, tilltala personan och generera och driva leads, för att öka sannolikheten att ett lead konverterar till kund.

 

Kampanjstruktur 

När alla delar av kampanjen hade planerats var det dags att producera. Det första vi gjorde var att konfigurera ett marketing automation-system, bygga landnings- och tacksidor och att skapa det automatiserade email-flödet.

Vi länkade samman formulär på landningssidorna med ett kraftfullt marketing automation-system, för att kunna samla så mycket information som möjligt om alla leads. Med script och teknisk setup möjliggjorde vi också detaljerad mätning av alla besökare på de olika sidorna.

Det automatiserade nurture email-flödet är en avgörande del av inbound-kampanjer, det är detta som driver leadet framåt i köpresan och närmare ett köpbeslut. I email-flödet ingick sex email, med påminnelser och tidsfördröjning, designat utifrån målgruppens beteende.

 
Nextagenda landningssida


Premium content

När kampanjens skelett, landningssidor och automatiserade emails, var på plats skulle de fyllas med premium content. Det absolut viktigaste i en inbound-kampanj är att erbjuda personan engagerande och informativt content. I enlighet med vår uppsatta kampanjstrategi skapades en E-guide som fungerade som kampanjens nav. Tillsammans med partnern skapade vi innehållet i en e-bok med namnet ”En CEO:s guide till att hitta dolda värden i data”. Den skapades för att hjälpa företag att ta de första stegen mot en modern arbetsplats.

Eftersom vi ville guida leads ytterligare till ett välgrundat köpbeslut skapade vi även ett webbinarium on-demand, där de kunde få mer detaljerad information och praktiska tips för att bli datadrivna. Ett on-demand webbinarium användes för både nurturing och direktmarknadsföring.

För att driva leadet framåt i köpresan fyllde vi alla email med relevant content. Detta inkluderade bland annat en praktisk checklista för att börja göra datadrivna beslut. Dessutom så skapades ett kundcase i videoform av partnern som användes som värdefullt material i uppföljningsmail.

 

Nextagenda eBok


Paid promotion

Vi skapade inlägg i sociala medier för att driva leads till varje landningssida och anpassade varje inlägg efter de två innehållsdelarna och partnerns målgrupp.

Vi använde både betalda inlägg (sponsrade) och organiska inlägg på LinkedIn och Facebook. Under marknadsföringsfasen lade vi stor vikt vid mätning, rapportering och optimering. Detta var ett pågående arbete under hela kampanjperioden. Övervakning av annonsernas resultat gav oss möjlighet att optimera och göra ändringar för att maximera budgeten och annonseringens resultat.

 

Mobil-annons-nextagaenda

Utvärdering

Efter att vi avslutade kampanjen gjorde vi en djupdykning i de mätbara kampanjresultaten. Genom att analysera siffror och statistik kunde vi hitta insikter om vår kampanj, målgrupp och vårt content. Detta gjorde det enkelt att förstå hur vi bäst kunde gå vidare och följa upp kampanjen.

När kampanjen summerades presenterade vi kampanjens resultat, viktiga insikter och rekommendationer för hur Nextagenda bäst kunde följa upp den avslutade kampanjen. Nextagenda litade på våra förslag och tillsammans bestämde vi att fortsätta arbeta tillsammans.

 

Vill du generera mer leads?


Vi hjälper B2B företag fylla deras säljpip med hjälp av lead generation strategier. 

Är du redo att testa inbound marketing? Boka ett gratis 30 minuter webbmöte med oss så hjälper vi dig.