NEXTAGENDA – EN INTEGRERAD  MARKNADSFÖRINGSKAMPANJ

Så byggde vi en skalbar inbound-strategi som nådde företagsledare.

Hur skapar man content som engagerar?

Att skapa engagerande och informativt content är en utmaning för många B2B företag. Upptäck hur vi tacklade processen och hjälpte Nextagenda nå beslutsfattare inom företagsledning.

0

Klick på annonser

0

% konverteringsgrad

0

Genererade leads

Utmaning

Nextagenda är ett danskt Business intelligence-bolag. De utvecklar och optimerar hur företag använder sin data och ger dem därmed bättre möjlighet att skapa lyckade resultat. Nextagenda hjälper sina kunder att få bättre data, bättre insikter och mer kraft än sina konkurrenter. Företaget verkar inom affärsområdena Business Intelligence, Data warehousing, analys och IoT. 

Nextagenda köpte en inbound marketing-kampanj av Brightvision för att skapa brand awareness och generera leads, med målet få nya kunder på sikt. Kampanjen skulle riktas till beslutsfattare inom företagsledning.

 

Uppdrag

Brightvision anlitades för att skapa en integrerad marknadsföringskampanj i syfte att skapa medvetenhet för Nextagenda, generera ROI och bygga en skalbar strategi som skulle kunna användas för flera Microsoft-partners i olika länder. Det var även viktigt att hitta en lämplig marketing automation-plattform. Målet med kampanjen var att lyfta fram deras tjänsteutbud, från strategi och rådgivning till utveckling, kommission och support.

 

Lösning

Brightvision skapade en inbound marketing-kampanj på temat att bli ett datadrivet företag. Hela kampanjen byggdes runt en E-bok, med information och hjälp till företag som ville hantera digitaliseringen och utnyttjandet av data. Leads genererades genom att besökarna angav sina kontaktuppgifter på en landningssida, och då fick tillgång till E-boken. Med ett automatiserat nurture email-flöde kunde vi engagera alla leads och samtidigt driva de närmare ett köpbeslut.

Brightvisions roll var att planera, genomföra och utvärdera leadskampanjen och se till att den kunde skalas och klonas för andra partner. Följande delar ingick:

  • Flera mejl, med fokus på ett visst skede

  • Motsvarande landnings- och tacksidor

  • Premium-innehåll i form av en e-bok

  • Checklista att använda i mailuppföljning

  • Webinar on demand för att guida leads vidare i köpresan

  • Betalda inlägg på LinkedIn och Facebook

  • Organiska inlägg i sociala medier

  • Utvärdering och installation av Marketing Automation-system

  • Kvalificering av leads


Vårt arbete

Det primära målet med kampanjen var att generera nya leads för Nextagenda. För att skapa en framgångsrik inbound marketing-kampanj behövde vi erbjuda engagerande content till rätt personer, vid rätt tidpunkt. För att lyckas med detta producerades kampanjen enligt Brightvisions strukturerade process. Processen kan delas upp i fem separata delar; kampanjstrategi, kampanjstruktur, premium content, trafikdrivning och utvärdering.

 

Kampanjstrategi

Alla framgångsrika kampanjer börjar med ett grundligt förarbete och research. Under två workshops ställde vi alla frågor vi behövde få svar på för att skapa en resultatorienterad kampanjstrategi. Under workshopsen kartlade vi också den persona som kampanjen skulle riktas till. Tillsammans med Nextagenda skapade vi en kampanjstrategi, framtagen specifikt för Nextagendas utmaningar och behov. Under denna inledande fas satte vi också upp en tidsplan för kampanjen, och bestämde kampanjens samtliga delar. Kampanjen skulle fokusera på de datadrivna besluten, tilltala personan och generera leads, för att i slutändan öka sannolikheten att ett lead konverterar till kund.

 

Kampanjstruktur 

När alla delar av kampanjen hade planerats var det dags att producera. Det första vi gjorde var att konfigurera ett marketing automation-system, bygga landnings- och tacksidor och skapa ett automatiserade email-flöde.

Vi länkade samman formulär på landningssidorna med ett kraftfullt marketing automation-system, för att kunna samla så mycket information som möjligt om alla leads. Med script och teknisk setup möjliggjorde vi också detaljerad mätning av alla besökare på de olika sidorna.

Det automatiserade nurture email-flödet är en avgörande del av inbound-kampanjer, det är detta som driver ett lead framåt i köpresan och närmare ett köpbeslut. I email-flödet ingick sex email, med påminnelser och tidsfördröjning, designat utifrån målgruppens beteende.

 
LP ebok-1


Premium content

När kampanjens skelett, landningssidor och automatiserade emails, var på plats skulle de fyllas med premium content. Det absolut viktigaste i en inbound-kampanj är att erbjuda personan engagerande och informativt content. I enlighet med vår uppsatta kampanjstrategi skapades en E-bok som fungerade som kampanjens nav. Tillsammans med partnern skapade vi innehållet i en e-bok med namnet ”En CEO:s guide till att hitta dolda värden i data”. Den skapades för att hjälpa företag att ta de första stegen mot en modern arbetsplats.

Eftersom vi ville guida leads ytterligare till ett välgrundat köpbeslut skapade vi även ett webinar on-demand, där de kunde få mer detaljerad information och praktiska tips för att bli datadrivna. Ett on-demand webinar användes för både nurturing och direktmarknadsföring.

För att driva leadet framåt i köpresan fyllde vi alla email med relevant content. Detta inkluderade bland annat en praktisk checklista för att börja göra datadrivna beslut. Dessutom skapades ett kundcase i videoform av partnern som användes som värdefullt material i uppföljningsmail.

 

Mockup.HD (1)


Paid promotion

Vi skapade inlägg i sociala medier för att driva leads till varje landningssida, och anpassade varje inlägg efter de två innehållsdelarna och partnerns målgrupp.

Brightvision använde både betalda inlägg (sponsrade) och organiska inlägg på LinkedIn och Facebook. Under marknadsföringsfasen lade vi stor vikt vid mätning, rapportering och optimering. Detta var ett pågående arbete under hela kampanjperioden. Övervakning av annonsernas resultat gav oss möjlighet att optimera och göra ändringar för att maximera budgeten och annonseringens resultat.

 

Mobil-annons-nextagaenda


Utvärdering

Efter att vi avslutade kampanjen gjorde vi en djupdykning i de mätbara kampanjresultaten. Genom att analysera siffror och statistik kunde vi hitta insikter om vår kampanj, målgrupp och vårt content. Detta gjorde det enkelt att förstå hur vi bäst kunde gå vidare och följa upp kampanjen.

När kampanjen avslutades, presenterade vi kampanjens resultat, viktiga insikter och rekommendationer för hur Nextagenda bäst kunde följa upp kampanjen. Nextagenda uppskattade våra förslag, och tog beslutet att fortsätta arbeta tillsammans med oss.

Du kanske också är intresserad av:

 

Case: Inbound-kampanj för CloudXtract