UNIFIED COMMERCE ALLIANCE (UCA) – EN MODERN ONEPAGER-HEMSIDA


Läs om hur vi skapade en trendig och modern onepager-hemsida för omnikanalstjänster.

Hur kan vi hjälpa handeln blomstra?

UCA, Unified Commerce Alliance är en koallition bestående av Microsoft, Episerver, Avensia och InRiver. Intiativet syftar till att hjälpa handeln effektivisera sina insatser med en digital omnikanalsmiljö.

uca-mockup-iphone
UCA Video Cover

 

Uppdrag

Brightvision fick i uppdrag att ta fram en onepager-webbsida inför lanseringen av erbjudandet, tänkt att fungera som ett informativt och inspirerande skyltfönster.

 

Vårt arbete

Vi hade workshops med kunden där vi presenterade UX-skisser och bollade olika designförslag. UX-skisserna gjordes i Adobe XD och Adobe Photoshop. Webbsidan utvecklades i Wordpress/Divi. Bildvalet, färgerna och typsnittet återspeglar känslan av trendig modern handel.

  

Branding - Typsnitt

Som typsnitt för rubriker valde vi Work Sans.

  

work_sans


Och Cormorant för all annan text.

 

cormorant
uca-unifiedcommerce-net-web
 

Do you want to generate more leads?


We help B2B tech companies fill their sales pipeline using proven lead generation strategies.
 

Ready to give your inbound marketing strategy a boost and increase your ROI?  Book a free 30 minute meeting with one of our experts.