UPHEADS – TEXT OCH VIDEO SAMSPELAR FÖR ATT ENGAGERA

Ta reda på hur fantastiskt innehåll kan lyfta en inboundkampanj 

Hur skapar man engagerande innehåll?

Att skapa engagerande och informativt innehåll är en utmaning för många B2B tech-företag. Upptäck hur vi hanterade utmaningen och hjälpte Upheads nå beslutsfattare. 

0

Annonsklick

0

% konverteringsgrad

0

Leads

Utmaning

Upheads är en norsk Microsoft Guldpartner. De är en IT-avdelning för företag som vill ha en problemfri vardag när det gäller lokala lagringar, centralicerade IT-tjänster och cloudcomputing. Upheads jobbar utifrån norsk lagstiftning, norska cloudlösningar och norskt ägarskap.

Upheads anlitade Brightvision för att få fler affärer till deras paketerbjudande för säkerhet. För att skapa varumärketskännedom, generera leads och slutligen öka omsättning så använde vi Inbound-metoden. Upheads ville i denna kampanj nå beslutsfattare i SMB segmentet, främst VDs.

 

Uppdrag

Det primära syftet med inbound-kampanjen var att generera nya leads, i och utanför Upheads existerande kunddatabas. Brightvision anlitades för att skapa en integrerad marknadsföringskampanj i syfte att skapa medvetenhet för Upheads, generera ROI och bygga en skalbar strategi som skulle kunna användas framöver för partnern. Målet med kampanjen var att lyfta fram deras tjänsteutbud inom säkerhet i form av tre paket; Säkert Nät, Säker Server och Säker Anställd.

 

Lösning

Brightvision skapade en inbound marketing-kampanj på temat säker organisation i tre aspketer. Hela kampanjen byggdes runt en E-guide, med information och hjälp till företag som ville hantera säkerhetsutmaningarna moderna organisationer möter. E-guiden skrevs med målgruppen i åtanke, för att vara av värde för beslutsfattare. För att komplementera E-guiden så producerade vi också tre stycken förklarande videos för de tre respektive säkerhets-paketen.

Leads genererades genom att ange sina kontaktuppgifter på en landningssida, och då få tillgång till E-guiden. Med ett automatiserat nurture email-flöde kunde vi engagera alla leads och samtidigt driva de närmare ett köpbeslut.

Brightvisions roll var att planera utföra och analysera resultaten av kampanjen. Den bestod av följande delar

  • Flera mejl, vart och ett med fokus på ett visst skede.

  • Motsvarande landnings- och tacksidor.

  • Skapa premiuminnehåll.

  • Tre stycken videos för olika produktpaket

  • Betalda inlägg på LinkedIn och Facebook.

  • Organiska inlägg i sociala medier.

  • Kundcase

  • Utvärdera och installera Marketing Automation-system.

 

Vårt arbete

Det primära målet med kampanjen var att generera nya leads för Upheads. För att skapa en framgångsrik inbound marketing-kampanj behövde vi erbjuda engagerande content till rätt personer, vid rätt tidpunkt. För att lyckas med detta producerades kampanjen enligt Brightvisions strukturerade process. Processen kan delas upp i fem separata delar; kampanjstrategi, kampanjstruktur, premium content, trafikdrivning och utvärdering.

 

Kampanjstrategi 

Alla framgångsrika kampanjer börjar med ett grundligt förarbete och research. Under två workshops ställde vi alla frågor vi behövde få svar på för att skapa en resultatorienterad kampanjstrategi. Under workshopsen kartlade vi den persona som kampanjen skulle riktas till. Tillsammans med Upheads skapade vi en kampanjstrategi, framtagen specifikt för deras utmaningar och behov. Under denna inledande fas satte vi också upp en tidsplan för kampanjen, och bestämde kampanjens samtliga delar. Kampanjen skulle fokusera på IT-säkerhet, tilltala och driva leads, för att öka sannolikheten att ett lead konverterar till kund.

 

Kampanjstruktur 

När alla delar av kampanjen hade planerats var det dags att producera. Det första vi gjorde var att konfigurera ett marketing automation-system, bygga landnings- och tacksidor och att skapa det automatiserade email-flödet.

Två uppsättningar landnings- och tacksidor skapades i MA-systemet SharpSpring. Sidorna konverteringsoptimerades i både funktionalitet, layout och design. Med script och teknisk setup möjliggjorde vi också detaljerad mätning av alla besökare på de olika sidorna.

Det automatiserade nurture email-flödet är en avgörande del av inbound-kampanjer, det är detta som driver leadet framåt i köpresan och närmare ett köpbeslut. I email-flödet ingick tre email, med påminnelser och tidsfördröjning, designat utifrån målgruppens beteende.

 

Header kopia 2

 

Premium content

När kampanjens skelett, landningssidor och automatiserade emails, var på plats skulle de fyllas med premium content. Det absolut viktigaste i en inbound-kampanj är att erbjuda personan engagerande och informativt content. I enlighet med vår uppsatta kampanjstrategi skapades en E-guide som fungerade som kampanjens nav. E-guiden skrevs med personan i åtanke, och gjorde tillgänglig för nedladdning på landningssidan.

För att driva leadet framåt i köpresan fyllde vi alla email med relevant content. Detta inkluderade bland annat två stycken kundcase.

För att ytterligare driva leadsen närmare ett köp, så skapade Brightvision tre stycken videos som utforskade de tre olika paketen Upheads erbjuder; Säkert Nät, Säker Server och Säker Anställd. Vi skapade först ett manus med personans utmaningar och mål i åtanke. Utifrån det filmade vi och satte ihop med köpta klipp, för att skapa tre stycken utbildande och engagerande videos.

 

Video 1:

Amfvision-190127 - SNv2 (1)

 

Video 2: 

Amfvision-190127 - SSv2 (1)

Video 3: 

Amfvision-190127 - SAv2 (1)

Paid promotion

Vi lanserade både på Facebook och LinkedIn med både köpt och organiskt innehåll.

För den betalda annonseringen kombinerade vi sociala medier med programmatisk annonsering. Genom att strategiskt utnyttja kraften i kombinationen kunde vi försäkra oss om att vi når våra målgrupper på rätt plats, vid rätt tillfälle.

Under marknadsföringsfasen lade vi stor vikt vid mätning, rapportering och optimering. Detta var ett pågående arbete under hela kampanjperioden. Övervakning av annonsernas resultat gav oss möjlighet att optimera och göra ändringar för att maximera budgeten och annonseringens resultat.

 

Annons-iphone

Utvärdering

Efter att vi avslutade kampanjen gjorde vi en djupdykning i de mätbara kampanjresultaten. Genom att analysera siffror och statistik kunde vi hitta insikter om vår kampanj, målgrupp och vårt content. Detta gjorde det enkelt att förstå hur vi bäst kunde gå vidare och följa upp kampanjen.

I slutändan har vi två värden vi tittar på när vi utvärderar en kampanj: huruvida målet med kampanjen uppfylldes, och om kunden är nöjd med vårt arbete. Denna inbound-kampanj framgångsrik i båda dessa aspekter. Kampanjen använde premium content för att engagera rätt personer, vid rätt tidpunkt. Så fyllde vi Upheads försäljningspipeline med en mängd nya leads att bearbeta.

När kampanjen summerades presenterade vi kampanjens resultat, viktiga insikter och rekommendationer för hur Upheads bäst kunde följa upp den avslutade kampanjen. Upheads litade på våra förslag och tillsammans bestämde vi att fortsätta arbeta tillsammans.

Du kanske också är intresserad av:

 

Case: Inbound-kampanj för Gibon