VISMA ENTERPRISE DANMARK – INBOUND MARKETING MED TYDLIGT FOKUS

Upptäck hur vi byggde en inbound-kampanj runt ett relevant tema och genererade över 1600 leads.

Varför ska man välja ett tydligt tema för kampanjer?

Ett tydligt kampanjtema hjälper potentiella kunder att snabbt förstå värdet i ditt innehåll. Upptäck hur vi byggde en inbound kampanj runt ett relevant tema för beslutsfattare inom HR-branschen och genererade över 1600 nedladdningar för Visma.

0

Annonsbudget (SEK)

0

% konverteringsgrad

0

Nedladdningar

Utmaning

Visma Enterprise Danmark är Europas ledande leverantör av molnbaserade mjukvarusystem. Visma Enterprise Danmark arbetar med att erbjuda Human Resource Management-lösningar (HRM) till danska organisationer, för att underlätta HR och löneadministration. Visma Enterprise Danmark köpte en inbound marketing-kampanj av Brightvision, för att skapa brand awareness och generera leads, samt att positionera sig som en thought-leader kring arbetsrätt. Kampanjen skulle riktas både till beslutsfattare (primärt CFO's) och till de som använder Visma Enterprise Danmarks system på daglig basis, primärt HR-medarbetare och löneadministratörer.

 

Uppdrag

Det primära syftet med inbound-kampanjen var att generera leads, utanför Visma Enterprise Danmarks existerande kunddatabas. Visma kom till Brightvision med en lös idé om att göra något kring en ny semesterlag, som påverkar alla arbetsgivare och anställda i hela Danmark. Den nya lagen innebar goda möjligheter för Visma att marknadsföra sin HRM-lösning, som kunde underlätta för företag att anpassa sin verksamhet och sina processer till den nya lagen. Brightvisions uppdrag var att leverera en inbound marketing-kampanj med den nya semesterlagen som tema. Visma Enterprise Danmark ville att kampanjen skulle positionera dem som en thought-leader gällande arbetsrätt och generera leads från de båda målgrupperna.

 

Lösning

Brightvision skapade en inbound marketing-kampanj på temat den nya semesterlagen. Hela kampanjen byggdes runt en E-guide, med information och hjälp till företag som ville hantera den nya semesterlagen på ett effektivt och ekonomiskt sätt. E-guiden skrevs med båda målgrupperna i åtanke, för att vara av värde för både beslutsfattare och dagliga användare. Leads genererades genom att personer angav sina kontaktuppgifter på en landningssida, och då få tillgång till E-guiden. Med ett automatiserat nurture email-flöde kunde vi engagera alla kontakter och samtidigt driva de närmare ett köpbeslut. Den betalda annonseringen resulterade i 161 389 exponeringar och kampanjen genererade 1687 content-nedladdningar. Genom att erbjuda engagerande content, till rätt personer vid rätt tidpunkt, fyllde vi Visma Enterprise Danmarks pipeline med många nya högkvalitativa leads för dem att bearbeta. 


Kampanjen bestod bland annat av:

  • En detaljerad kampanjstrategi, med framtagning av tre separata personas

  • Två uppsättningar landnings- och tacksidor, för att kunna engagera alla tre personas

  • En E-guide om den nya semesterlagen, framtagen specifikt för denna kampanj

  • Ett automatiserat nurture email-flöde, för att driva leads framåt i köpresan

  • En praktisk checklista som gav mervärde i ett av emailen i nurture-flödet

  • En bloggpost om den nya semesterlagen, som del av email-flödet och för att driva organisk trafik via Vismas hemsida

  • Annonsering på Linkedin och Facebook

  • Programmatisk annonsering

  • Analys, rapportering och projektledning under hela kampanjen

 

Vårt arbete

Det primära målet med kampanjen var att positionera Visma Enterprise Danmark som thought-leader och samtidigt generera nya leads. För att skapa en framgångsrik inbound marketing-kampanj behövde vi erbjuda engagerande content till rätt personer, vid rätt tidpunkt. För att lyckas med detta producerades kampanjen enligt Brightvisions strukturerade process. Processen kan delas upp i fem separata delar; kampanjstrategi, kampanjstruktur, premium content, trafikdrivning och utvärdering.

 

Kampanjstrategi

Alla framgångsrika kampanjer börjar med ett grundligt förarbete och research. Under två workshops ställde vi alla frågor vi behövde få svar på för att skapa en resultatorienterad kampanjstrategi. Under workshopsen kartlade vi också de tre persona som kampanjen skulle riktas till. Tillsammans med Visma Enterprise Danmark skapade vi en kampanjstrategi, framtagen specifikt för Vismas utmaningar och behov. Under denna inledande fas satte vi också upp en tidsplan för kampanjen, och bestämde kampanjens samtliga delar. Kampanjen skulle fokusera på den nya semesterlagen, tilltala alla tre personas samt generera och driva leads, för att öka sannolikheten att ett lead konverterar till kund.

 

Kampanjstruktur

När alla delar av kampanjen hade planerats var det dags att producera. Det första vi gjorde var att konfigurera ett marketing automation-system, bygga landnings- och tacksidor och att skapa det automatiserade email-flödet.

Två uppsättningar landnings- och tacksidor skapades i Vismas befintliga webb-miljö. Sidorna konverteringsoptimerades i både funktionalitet, layout och design.  De två uppsättningarna hade olika fokus i texter, för att på bästa sätt kunna tilltala alla tre personas. Vi länkade samman formulär på landningssidorna med ett kraftfullt marketing automation-system, för att kunna samla så mycket information som möjligt om alla leads. Med script och teknisk setup möjliggjorde vi också detaljerad mätning av alla besökare på de olika sidorna.

Det automatiserade nurture email-flödet är en avgörande del av inbound-kampanjer, eftersom det är detta som driver leadet framåt i köpresan och närmare ett köpbeslut. I email-flödet ingick sex email, med påminnelser och tidsfördröjning, designat utifrån målgruppens beteende.

 

Visma-LP


Premium content
 

När kampanjens skelett, landningssidor och automatiserade emails var på plats skulle de fyllas med premium content. Det absolut viktigaste i en inbound-kampanj är att erbjuda personan engagerande och informativt content. I enlighet med vår uppsatta kampanjstrategi skapades en E-guide som fungerade som kampanjens nav. E-guiden skrevs med alla tre personas i åtanke, och gjordes tillgänglig för nedladdning på de båda landningssidorna.

För att driva leadet framåt i köpresan fyllde vi alla email med relevant content. Detta inkluderade bland annat en praktisk checklista för den nya semesterlagen och en bloggpost som publicerades på Vismas blogg. Bloggposten var dels ett sätt att öka den organiska trafiken, men fungerade dessutom som värdefullt content i email-flödet.

 

mockup-guide-ferielov


Promotion

Marknadsföring av kampanjen, både organiskt och köpt utrymme, skedde på bred front. Vi tog fram en mediaplan för hur och när kampanjen skulle marknadsföras. I mediaplanen bestämdes uppdelning av annonsbudget, hur vi når våra målgrupper på bästa sätt och när organiska poster på sociala medier skulle publiceras.  

För den betalda annonseringen kombinerade vi sociala medier med programmatisk annonsering. Genom att strategiskt utnyttja kraften i kombinationen kunde vi försäkra oss om att vi når våra målgrupper på rätt plats, vid rätt tillfälle.

Under marknadsföringsfasen lade vi stor vikt vid mätning, rapportering och optimering. Detta var ett pågående arbete under hela kampanjperioden. Övervakning av annonsernas resultat gav oss möjlighet att optimera och göra ändringar för att maximera budgeten och annonseringens resultat. Med en genomsnittlig CTR på 1.11% och 1687 genererade leads, överträffade vi både benchmark för branschen och kampanjens KPI:er. 

 

annons-visma-v2


Utvärdering

Efter att vi avslutade kampanjen gjorde vi en djupdykning i de mätbara kampanjresultaten. Genom att analysera siffror och statistik kunde vi hitta insikter om vår kampanj, målgrupp och vårt content. Detta gjorde det enkelt att förstå hur vi bäst kunde gå vidare och följa upp kampanjen.

I slutändan har vi två värden vi tittar på när vi utvärderar en kampanj: huruvida målet med kampanjen uppfylldes, och om kunden är nöjd med vårt arbete. Denna inbound-kampanj med fokus på den nya semesterlagen var framgångsrik i båda dessa aspekter. Kampanjen använde premium content för att engagera rätt personer, vid rätt tidpunkt. Så fyllde vi Visma Enterprise Danmarks försäljningspipeline med hundratals nya leads att bearbeta.

När kampanjen summerades presenterade vi kampanjens resultat, viktiga insikter och rekommendationer för hur Visma Enterprise Danmark bäst kunde följa upp den avslutade kampanjen. Visma lyssnade och bestämde sig för att fortsätta arbeta tillsammans med Brightvision.  

Du kanske också är intresserad av:

 

Case: Inbound-kampanj för Coligo