SYMETRI –HUBSPOTIMPLEMENTATION OCH LÖPANDE SUPPORT

Läs om hur vi hjälpte Symetris marknadsavdelning att arbeta modernt och resultatfokuserat genom att implementera HubSpot som marketing automation system och inbound som metod – inklusive löpande support för försäkran om kvalitet och trygghet. 

Att modernisera arbetet på en större marknadsavdelning

Upptäck hur vi genom att implementera HubSpot som marketing automation system och lära ut inboundmetodikens regler, kunde modernisera och effektivisera arbetet på Symetris marknadsavdelning.

Utmaning

Symetri är ett nordiskt företag som arbetar mot konstruktionssektorn och tillverkningsindustrin. Genom att erbjuda lösningar och vägledning i allt från 3D-modellering, simulering och BIM (building information modelling) till product lifecyle management hjälper de sina kunder till högre effektivitet i det dagliga arbetet.

Symetri anställde oss för att de behövde hjälp med att modernisera sitt marknadsföringsarbete genom att arbeta med inbound-marknadsföring på en marketing automation-plattform.

Uppdrag

Symetri sökte sig till oss eftersom de ville utveckla sitt marknadsföringsarbete och börja arbeta med inbound-marknadsföring. Planen var att gå från ett existerande mailutskickssystem till en större och mer komplett marketing automation plattform som möjliggjorde att arbeta utifrån en inboundmetodik och ha alla marknadsföringsinsatser samlande på ett ställe.

De behövde hjälp med att hitta det rätta systemet utifrån deras specifika behov, samt utbilda deras marknadsteam i det nya systemet och tillhörande processer. Tidigare skedde arbetet med digitala kampanjer manuellt och tydligare mätetal och uppföljning efterfrågades.

 

Lösning

Efter ett antal möten tillsammans med Symetri togs beslutet att investera i marketing automation plattformen Hubspot. Hubspot är ett omfattande system med många olika moduler, funktioner och integrationsmöjligheter. Vi skapade en långsiktig plan där behovsanalys, teknisk-set up, implementation och internutbildning ingick.

 

HS-COMPUTER

 

Projektet steg för steg 

Workshop

Vi inledde projektet med en heldagsworkshop där vi introducerade HubSpot och inbound-metodiken och kartlade deras systembehov. Vi gick igenom att inbound-marknadsföring handlar om att skapa utbildande content med ett budskap som leder läsarna genom köparresan mot ett företags produkter och tjänster. I detta fall hade kunden tidigare redan arbetat med att skapa content i form av webinars och e-böcker, därför la vi inte lika stort fokus vid det i vårt projekt.

Teknisk set-up

Vi hjälpte till att göra alla tekniska inställningar i systemet där datapopulering, integrationer, och viktiga synkroniseringar ingick. Här ingick all konfigurering som behövdes för att kunna använda systemet.

Templates

Utifrån kundens existerande email och webbsidemallar skapade vi nya templates i systemet med förbättringar som ökade konverteringsgraden och användarvänligheten. 

Utbildning

Vi genomförde en teoretisk och praktisk utbildning för samtliga HubSpot-användare. Denna framfördes via sex stycken utbildningssessioner där vi täckte följande innehåll:

 • Buyer personas
 • Landningssidor, Content-strategi och inboundkampanjer
 • Email
 • Sociala medier och blogg
 • SEO
 • Workflows
 • Utvärdering
 • Landningssidor och formulär
 • Rapport, analys och SEO
 • Workflows
 • Utvärdering och sammanfattning

Blogg

När vi implementerat och utbildat teamet i att skapa landningssidor och skicka e-post behövde vi sätt att driva trafik till det content kunden skapat. Därför blev nästa naturliga steg att sätta upp bloggar för Symetri. Vi skapade mallar, så att bloggarna skulle följa samma design som deras hemsida medan kunden själva skapade innehållet. Under projektets gång har vi agerat som ett bollplank kring innehållet för bloggarna, då vi hjälpt till med allt ifrån strategi till optimering av blogg-designen. 

Sociala medier

En annan viktig bit när det kommer till att driva trafik till det content som skapas är annonsering på sociala medier. Skapandet av annonser, uppsättning och managering av sociala mediekampanjer är ett löpande arbete som vi fortfarande hjälper Symetri med.

Lead scoring

För att arbeta med inbound till fullo krävs ett samarbete mellan marknad och sälj då leads lämnas över till sälj för bearbetning när marknad drivit de genom köparresan med diverse marknadsaktiviteter. För att kunna lämna över rätt leads till sälj påbörjade vi ett lead scoring-projekt. Detta arbete innebar workshops med både sälj och marknad för att hitta det optimala antalet aktiviteter för ett lead, innan de är redo att följas upp på. Workshopsen resulterade i att samtliga marknadsaktiviteter konverterades till poäng som leadsen tilldelas efter fullföljande av respektive aktivitet. Detta implementerades sedan i Hubspots lead scoring-modul. 

Löpande arbete

Under projektets gång har Brightvision dels agerat support kring systemtekniska frågor om Hubspot och även vidareutbildat när behov uppstått eller nya funktioner lanserats. Utöver utbildning och support har vi även arbetat med kampanjsupport där vi hjälpt till med kampanj-, content- och sociala mediestrategi utifrån inbound best practice. 

SYMETRI-LP

Utvärdering

Att genomföra en HubSpot-implementation i kombination med en tydlig metodik och gedigen support visade sig vara ett framgångsrikt koncept för att modernisera arbetet på en marknadsavdelning. Det finns en stor risk att en systemimplementation inte blir lyckad eftersom den ofta bedrivs som ett isolerat projekt. Men när utbildning kring en metodik samt grundligt stöd i både strategi och operativt arbete sker parallellt – blev utfallet framgångsrikt. Symetris marknadsavdelning arbetar idag vant i HubSpot, och Brightvision fungerar nu som en rådgivande roll när det kommer till best practice kring inbound marketing (där bland annat content, sociala medier, Google-annonsering, email, templates och blogg ingår).

Du kanske också är intresserad av:

Case: Inbound-kampanj för Axdata