ORACLE – EN INTEGRERAD EVENTINBJUDAN

Läs om hur vi hjälpte Oracle nå ut till en utvald målgrupp av högt uppsatta företagsledare för att bjuda in dem till en helkväll med föreläsningar och runda bordet-diskussioner.

Utmaning

Oracle är en av de största spelarna när det kommer till innovation inom IT-fältet. Deras molnlösningar tillåter företag att återuppfinna sina affärsidéer, processer och upplevelser. Oracle har revolutionerat hur data behandlas och är ledande leverantör av företagsmjukvara med 430 000 kunder i 175 olika länder.

Oracle gav oss utmaningen att med kombinerad telemarketing och digital annonsering bjuda in utvalda företagsledare till ett event co-hostat av Amerikanska Handelskammaren.

 

Uppdrag

Oracle ville få in deltagare till sitt event "Business Transformation Leadership Dinner". En kväll med middag, samtal och kända talare inom digital innovation på Grand Hotel i Stockholm. Ett exklusivt event med särskilt utvalda företagsledare, som alla står inför utmaningar som den digitala transformationseran medför. För att komplettera det fysiska utskick, som gjordes av Oracle, köpte de en Telemarketing-kampanj av oss på Brightvision. Därtill beställde de även en digital annonseringskampanj, som skulle stötta upp inbjudningsprocessen. Tillsammans bildar de två delarna en integrerad kampanj, med syftet att värma upp och bearbeta de svåråtkomliga företagsledarna på listan med företag som Husqvarna, Volvo och Telia.

Kampanjen utfördes i samarbete med Amerikanska Handelskammaren – AmCham – för att positionera eventet i rätt sammanhang, då dragplåstret var talaren Mark W. Johnson från Harvard Business Review.

 

Lösning

Vi inledde arbetet med att ha uppstartssamtal och få underlag från Oracle. En lista med utvalda företag togs fram. Ur vår omfattande databas vaskade vi sedan fram vilka på dessa bolag som skulle kontaktas. Oracle bistod med en landningssida för registrering samt en bekräftelse per e-post. I våra gemensamma sessioner kom vi också fram till vilket budskap som skulle passa kampanjen bäst, där utmaningen var att dels nå fram till en hårt eftertraktad målgrupp och dels se till att den digitala delen endast tilltalade rätt personer.

Med den underbyggande annonseringen skickade vi ut 61 InMails samt fick en CTR på 1.85 % på banner-annonseringen. Ur detta nådde vi 99 personer per telefon och fick 20 anmälda. Detta gav inte bara deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer, utan skapade även en arena för Oracle till att skapa ett värdefullt community inom digital innovation.

Projektet bestod bland annat av:

  • Framtagning av samtalsguide och pitch

  • Framtagning av en lista att ringa på

  • Framtagning av budskap

  • Samtal till 99 personer

  • Framtagning av målgrupp på LinkedIn

  • Text till ett InMail

  • Layout och text till ett organiskt inlägg

  • Betald annonsering på LinkedIn

  • Analys, rapportering och projektledning under hela kampanjen

 

Mobil-annons kopia 2

 

Vårt arbete

Budskapet är A och O i en kampanj. Säljpitchen är ett viktigt verktyg för BDR:er. Det är då de demonstrerar hur produkten eller tjänsten är värdefull för den potentiella kunden. Oavsett vilken stil en BDR använder är pitchen ett "vinna eller försvinna"-moment i en potentiell affärsmöjlighet.

 

Testsamtal och utförande

Vi utförde 4 h testsamtal för att säkerställa att pitchen och budskapet kändes relevant mot den målgrupp vi fokuserade på. Utförandet var väl planerat med prospekterings timmar och regelbundna veckoavstämningar med kund. Detta för att säkerställa att vi höll kvalitén och tog actions på vad som fungerade mindre bra eller kunde fungera bättre under projektets gång.

 

Utvärdering 

Trots den höga tröskeln för att bjuda in VIPs till ett helkvälls-evenemang, lyckades faktiskt vi på Brightvision bjuda in 20 personer till kvällen. Det innebär att hela 27% av bolagen på listan fanns representerade. Dessutom var en av bonusarna att det stora intresset för kampanjen skapade 79 leads för Oracle att följa upp på.

En av framgångsfaktorerna var kombinationen av flera metoder för att nå målgruppen, där den digitala spridningen såg till att stötta upp inför de personligare telefonsamtalen. Ett samspel som skapar intresse, engagemang och träffsäkerhet.

Tack vare detta event har Oracle idag lyckats skapa en unik plattform för att hålla en interaktiv dialog med agendasättande företagsledare inom digital innovation – och potentiella affärspartners.

 

Du kanske också är intresserad av:

 

Case: Telemarketingkampanj för Netsuite