[Webinar on demand] 3 exempel på varför du behöver Sales Enablement för att bygga en framgångsrik säljorganisation

Fyll i formuläret för att se webinar

Sales Enablement handlar om processen att ge ditt säljteam de resurser de behöver för att stänga fler affärer. I detta webinar bjuder vi på tre historier från kunder på stora tech företag som misslyckades på grund av att de inte arbetade med sales enablement. Vi går igenom konsekvenserna, lärdomarna samt best practise.

I detta webinar får du ta del av 3 olika kundhistorier som fokuserar på konsekvenserna och lärdomarna av:

  1. Att inte ha de rätta säljverktygen
  2. Ett icke fungerande samarbete mellan sälj och marknad
  3. Bristfällig utbildning och motivation för säljteamet

Efter webinaret får du även ta del av utvärderingsfrågor som hjälper dig att utvärdera statusen på din egen säljorganisation.

Presentatör:
Rickard Thyrfalk, Head Of Business Unit - Sales Enablement

RICKARD-THYRFALK