Varför B2B-marknadsföring behöver vara “always on”

Matilda Nilsson •

Blogginlägget är inte tillgängligt eftersom kontoret är stängt. Vänligen återkom måndag klockan 8.00...


... Tänk om det faktiskt var så det fungerade.

Som konsumenter reflekterar vi förmodligen inte ens över det faktum att vi befinner oss i en värld där allt är ständigt tillgängligt. Som marknadsförare har vi däremot fortfarande en del kvar att lära. Vi vet att kunder inte slutar söka information bara för att klockan är över 17 och därför måste vi se till att faktiskt synas när de väl är redo. Vi behöver vara tillgängliga. Vi behöver vara ”always on”.


När ”always on” först lanserades som marknadsföringsstrategi handlade det främst om att ha en hemsida och att synas på sökmotorer. På så vis såg man till att täcka in kundernas behov av att kunna söka information på sina villkor. På senare år har spelreglerna dock kommit att ändras och med det ökade medielandskapet krävs det mer vad gäller tillgängligheten.

Vad innebär "always on"-marknadsföring egentligen?

Så vad innebär det att vara ”Always on” idag? Handlar det om att vi ska jobba dygnet runt? Eller om realtidsmarknadsföring? Är det så enkelt som att erbjuda engagerad kundservice? Betyder det slutet på kampanjer? Eller är det kanske bara ett tankesätt?

De förändrade spelreglerna har i stort inneburit ett maktskifte inom marknadsföring. Idag är det köparen som sätter agendan och därefter upp till företagen att bevisa sitt värde. Du kan inte längre välja när du som varumärke vill engagera och interagera med kunderna. Du måste göra det hela tiden. Och du måste se till att du gör det bra, då ribban för vad kunderna tar till sig hela tiden höjs. Därtill är det kunderna som bestämmer när och var de letar efter information, vilket kräver att du är på rätt ställe när de väl bestämmer sig. Misslyckas du med det riskerar du att kunden istället väljer en konkurrent.

Så, låt oss återgå till om vad "Always on"-marknadsföring faktiskt handlar om. För oss innebär ”Always on” en ständigt pågående marknadsföringsstrategi, som inte utgår från en specifik kampanj, vilket bidrar till ett mer jämnt lead-flow. Det handlar om att skapa värde för kunderna genom att förse dem med rätt content, vid rätt tidpunkt och på rätt plats. På så vis gör du det lätt för kunden att hitta den informationen de behöver – när de själva väljer att leta efter den.

 

AdobeStock_107990520

Slutet för kampanjer?

Med detta i åtanke blir det tydligt varför du inte enbart kan förlita dig på att en kampanj ska göra jobbet. Kampanjer fångar kundernas uppmärksamhet och bidrar till ökad varumärkeskännedom, men du kan aldrig garantera att en kampanj når köparen i rätt stadie av köpprocessen. Eftersom resultatet och trafiken av en kampanj avtar med tiden, kommer det inte hjälpa dig att nå dina långsiktiga marknadsmål. För att göra det krävs att du är ”always on”.

Innebär det att kampanjer är värdelösa? Självklart inte. Däremot måste du se till att de görs som en del av en långsiktig och välplanerad strategi. Varför? För att du kommer få ut största möjliga värde först när du ser till att täcka alla delar av köpresan, när du använder olika typer av medier och ser till alla dina målgrupper. Den här typen av “Round-the-clock”-kampanj behöver heller inte innebära högre kostnader än vanliga kampanjer. Genom att utgå från insamla data kan du se till att hålla kostnaderna nere och samtidigt effektivisera ditt arbete.

Att vara "always on"

I slutändan handlar ”Always on” till stor del om ett företags förmåga att anpassa sig efter de nya spelreglerna och att göra det genom att genomföra välstrukturerade kampanjer. Det handlar om att jobba långsiktigt och att lyckas med kombinationen av rätt content, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och för rätt målgrupp. Och att vara där - att vara always on - på kundens villkor.

Den 26 juni anordnade vi ett webinar om vikten av att vara “always on” i B2B-marknadsföring. Under webinaret berättade vi mer om hur always on-strategin kan användas för kontinuerlig leadsgenerering – när ditt budskap visas där dina kunder befinner sig. Klicka på knappen nedan för att se det inspelade webinaret. 

TA MIG TILL WEBINARET

Recent Posts

Want to know more? Get in touch!